Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial

Dešavanja (101)

Seminar na temu "Ugovori o prodaji robe i prateće garancije"

Dana 20. i 21. marta 2013. godine u Sava centru je održan seminar na temu „Ugovori o prodaji robe i prateće garancije“, organizovan od strane IPA projekta „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“.

Održan Sajam Potrošačkih prava

Povodom 15. marta - Svetskog dana prava potrošača - nadležno Ministarstvo, u saradnji sa Projektom organizovalo je Sajam potrošačkih prava Ovaj događaj okupio je sve zainteresovane strane u sistemu zaštite potrošača na jednom mestu koji su besplatno savetovali i informisali potrošače o njihovim pravima, ali i pružali pomoć u konkretnim potrošačkim problemima.

Javna rasprava o strategiji zaštite potrošača u Srbiji

U Privrednoj komori Srbije (PKS) 20. 03. 2013. godine, održana je javna rasprava o Strategiji zaštite potrošača za period od 2013. do 2018. godine, koja  ima za cilj da poveća nivo zaštite potrošača u Srbiji do nivoa koji već postoji u Evropskoj uniji.

Javna debata o zaštiti potrošača u Knjaževcu

Centar potrošača Srbije (CEPS) u partnerstvu sa organizacijama Western Balkans Socio-Economic Center (WB–SEC) i Društvom za razvoj kreativnosti  organizovao je javnu debatu u Knjaževcu na temu zaštite potrošača.

Javna debata o zaštiti potrošača u Prijepolju

Na osovu dosadašnjeg iskustva utvrdili smo da je Prijepolje izuzeto iz sistema zaštite potrošača i da su građanima Prijepolja uobičajni mehanizmi zaštite potrošača u Srbiji skoro u potpunosti nedostupni. Zato je potrebno izgraditi kapacitete u ovom gradu i uključiti ih u sistem insitucionalne zaštite potrošača. Govornici na debati bili su predstavnici Centra potrošača Srbije (CEPS), i predstavnici organizacije Western Balkans Socio-Economic Center (WB–SEC) i Kancelarije za mlade Prijepolje koje u projektu učestvuju kao partneri.

Strana 4 od 4

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaKonferencija povodom početka Tvinig projekta IPA 2013 "Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji" Na vrh strane