Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Seminar na temu "Ugovori o prodaji robe i prateće garancije"

28. mart 2013. 08:36:09 Pročitano 2497 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 20. i 21. marta 2013. godine u Sava centru je održan seminar na temu „Ugovori o prodaji robe i prateće garancije“, organizovan od strane IPA projekta „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“.

Na seminaru su učesnici imali priliku da se upoznaju sa odredbama Direktiva Evropske unije koje se odnose na oblast zaštite potrošača (Direktiva 1999/44/EZ i Direktiva 2011/83/EU) kao i sa predlozima za izmenu postojećeg zakona.

Raspravljano je o članovima 49. do 58. Zakona o zaštiti potrošača, koji su se pokazali kao najsporniji u samoj primeni, a odnose se na saobraznost robe ugovoru i prateće garancije.

Seminaru je, u ime CEPS-a prisustvovala diplomirana pravnica Ana Opalić.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanja Na vrh strane