Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji

13. oktobar 2014. 08:58:35 Pročitano 2707 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Predstavljanje projekta i prezentacija ključnih rezultata analize trenutne situacije

U sredu, 08. 10. 2014. godine u Medija centru predstavljen je Projekat “Efikasno korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima u Srbiji” koji  je deo GIZ DKТI programa “Razvoj održivog tгžišta bioenergije u Srblji” koji se sprovodi u okviru bilateralne saradnje Republike Srblje i Savezne Republike Nemačke.

Cilj projekta predstavlja povećanje efikasnosti korišćenja drvnih goriva i odgovarajućih tehnologija u omaćinstvima u izabranim regionima putem: Promovisanja efikasnog korišćenja drvnih goriva i uređaja za njihovo sagorevanje Razvoja odгživog tržišta drvnih goriva i uređaja za njihovo sagorevanje Unapređenja regulativnog okvira sa fokusom na infrastrukturu kvaliteta Obezbeđivanja pristupa kvalitetnijim drvnim gorivima i efikasnijim uređajima. Projekat su predstavili:

  • Dr Tomas Mihel, rukovodilac GIZ DKTI programa
  • Milica Vukadinović, MBA, rukovodilac projekta
  • prof. dr Branko Glavonjić, nacionalni ekspert za biomasu

Ispred CEPS-a, predstavljanju projekta prisustvovala je predsednica  Vera Vida i Jelena Luković član UO CEPS-a.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiU kućama našli 510 radnji bez papira Na vrh strane