Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Stupila na snagu nova Direktiva EU-a o pravima potrošača!

23. jun 2014. 07:11:01 Pročitano 2706 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Novom se Direktivom EU-a o pravima potrošača, koja je 13. lipnja 2014. stupila na snagu, jačaju prava potrošača gdje god i kad god kupovali u Europi, bilo na internetu ili u lokalnim trgovinama. Poduzećima će jednako tako koristiti ova nova pravila kojima se uspostavljaju jednaki tržišni uvjeti, što trgovcima omogućuje jeftiniju ponudu njihovih proizvoda i usluga međunarodnim potrošačima. Novim će se pravilima, primjerice, na razini EU-a potrošačima osigurati rok od 14 dana da se predomisle i odustanu od bilo koje kupnje na internetu ili izvan trgovine (kada prodavač posjeti dom potrošača), što je povećanje u odnosu na dosadašnjih minimalnih sedam dana.

Novim se pravilima zabranjuje i naplata dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama, kao i unaprijed označena polja na web-mjestima za naplatu dodatnih naknada (primjerice, pri kupnji avionskih karata na internetu). Kako bi se osigurala jednaka primjena tih novih pravila diljem EU-a, odnosno kako bi potrošači imali koristi od njih u svim državama članicama, Europska komisija objavljuje i dokument sa smjernicama za nacionalna nadležna tijela, uključujući dodatni model prikaza osnovnih informacija za potrošače na digitalnim proizvodima.

Novom se Direktivom o pravima potrošača usklađuju nacionalna pravila o zaštiti potrošača u nekoliko važnih područja, npr. kada je riječ o informacijama koje su potrošačima potrebne prije kupnje roba i usluga te pravu na otkazivanje internetskih kupnji. Bolja usklađenost podrazumijeva da se potrošači sada mogu osloniti na to da će imati ista prava bez obzira na to gdje kupovali unutar EU-a. To ujedno donosi i jednostavnija i predvidljivija pravila za trgovce koji će sada imati više poticaja za proširenje poslovanja preko granica.

Prema novim pravilima EU-a, potrošači iz EU-a sada se mogu osloniti na sljedeće (dodatne informacije potražite u Prilogu):

 • povećanu transparentnost cijena;
 • uklanjanje neopravdanih dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama i dežurnim telefonskim linijama;
 • zabranu unaprijed označenih polja na internetu, primjerice pri kupnji avionskih karata;
 • produljenje roka za promjenu mišljenja sa sedam na jedinstvenih 14 dana diljem EU-a;
 • unaprijeđena prava na povrat novca u roku od 14 dana otkako je potrošač odustao od kupnje;
 • pravila kojima se zabranjuju zamke na internetu, primjerice oglasi za besplatne proizvode ili usluge koji zapravo nisu besplatni (kao što su horoskopi ili recepti);
 • bolju zaštitu s obzirom na digitalni sadržaj, posebice informacije o tome s kojim softverom i hardverom proizvodi funkcioniraju.

Pogledajte o novim pravilima.

10 glavnih promjena u novim pravilima EU-a za zaštitu potrošača

 1. 1. Prijedlogom će se ukloniti skrivene naknade i troškovi na internetu.
  Potrošače će se zaštititi od „skrivenih troškova” na internetu. Takvi troškovi obuhvaćaju prijevare kojima se korisnike želi navesti da plate za tzv. „besplatne” usluge, poput horoskopa i recepata. Odsada potrošači moraju izričito potvrditi da su razumjeli da takve usluge moraju platiti.
 2. 2. Povećana transparentnost cijena.
  Trgovci moraju otkriti ukupnu cijenu proizvoda ili usluge te svih dodatnih naknada. Kupci na internetu neće imati obvezu platiti naknade ili druge troškove ako o tome nisu bili na odgovarajući način obaviješteni prije izvršenja narudžbe.
 3. 3. Zabrana unaprijed označenih polja na web-stranicama.
  Pri kupnji na internetu, na primjer tijekom kupnje avionske karte, mogu biti ponuđene dodatne opcije, poput putnog osiguranja ili najma automobila. Te se dodatne usluge mogu prikazati u obliku takozvanih unaprijed označenih polja. Trenutačno su potrošači često primorani ukloniti oznaku s tih polja kada nisu zainteresirani za navedene dodatne usluge. Novom će se direktivom diljem Europske unije zabraniti unaprijed označena polja.
 4. 4. Rok od 14 dana za predomišljanje u pogledu kupnje.
  Rok u kojemu potrošači mogu odustati od kupoprodajnog ugovora povećan je na 14 kalendarskih dana (u usporedbi s dosadašnjih sedam dana, kako je utvrđeno postojećim zakonodavstvom EU-a). To znači da potrošači, ako se predomisle, mogu vratiti robu iz bilo kojeg razloga. 
  Raspolažu i dodatnom zaštitom u slučaju nedostatka informacija: ako prodavač nije jasno informirao kupca o pravu na odustajanje, rok za povrat produljit će se na godinu dana.
  Potrošači će isto tako biti zaštićeni i imati pravo na odustajanje u pogledu traženih posjeta, poput slučajeva kada se trgovac unaprijed obratio potrošaču i nagovorio ga da pristane na posjet. K tome, više neće biti potrebno razlikovati tražene od netraženih posjeta. Time će se spriječiti zaobilaženje pravila.
  Pravo na odustajanje obuhvaća i elektroničke dražbe, poput onih na platformi eBay, iako se roba kupljena na dražbi može vratiti samo kada je kupljena od profesionalnog prodavača.
  Rok za odustajanje počinje teći od trenutka kada potrošač preuzme robu, a ne kako je dosada slučaj, od trenutka sklapanja ugovora. Propisi će se primjenjivati na prodaju putem interneta, telefona ili pošte i na prodaju izvan prodavaonica, na primjer pred vratima potrošača, na ulici, na zabavi Tupperwarea ili prilikom izleta koji je organizirao trgovac.
 5. 5. Unaprijeđena prava na povrat.
  Potrošačima u roku od 14 dana od odustajanja od kupnje trgovci moraju vratiti uplaćeni iznos, što podrazumijeva i trošak dostave. Općenito će trgovac snositi rizik svakog oštećenja robe pri prijevozu do trenutka kada potrošač preuzme robu.
 6. 6. Uvođenje obrasca za odustajanje koji će se upotrebljavati u cijelom EU-u.
  Potrošačima će se dostaviti obrazac za odustajanje koji mogu, ali ne moraju, upotrijebiti ako se predomisle i žele odustati od ugovora sklopljenog na daljinu ili pred vratima. Time će se pojednostavniti i ubrzati postupak odustajanja neovisno o mjestu u EU-u gdje je ugovor sklopljen.
 7. 7. Uklanjanje dodatnih naknada za korištenje kreditnim karticama i dežurnim telefonskim linijama.
  Trgovci neće moći potrošačima naplatiti više za plaćanje kreditnom karticom (ili drugim sredstvom plaćanja) od iznosa stvarnog troška korištenja tim sredstvima plaćanja za trgovca. Trgovci koji raspolažu dežurnim telefonskim linijama, putem kojih potrošači mogu dobiti informacije o ugovoru, za telefonske pozive neće moći naplaćivati više od osnovne telefonske tarife.
 8. 8. Jasnije informacije o tome tko plaća povrat robe.
  Ako trgovci žele da potrošači nakon što se predomisle snose trošak povrata robe, oni o tome moraju unaprijed jasno informirati potrošače, u suprotnom povrat moraju platiti sami. Trgovci moraju prije kupnje jasno navesti barem procjenu najvišeg iznosa troška povrata glomazne robe kupljene putem interneta ili poštom, primjerice kauča, kako bi potrošači pri odabiru prodavača mogli donijeti informiranu odluku.
 9. 9. Bolja zaštita potrošača u pogledu digitalnih proizvoda.
  I informacije o digitalnim sadržajima morat će biti jasnije te obuhvaćati, među ostalim, kompatibilnost s hardverom i softverom i eventualne mjere tehničke zaštite, poput onih o ograničavanju prava potrošača u pogledu umnožavanja sadržaja.
  Potrošači će imati pravo odustati od kupnje digitalnih sadržaja, poput preuzimanja glazbe ili videozapisa, ali samo do trenutka započinjanja stvarnog postupka preuzimanja.
 10. 10. Zajedničkim pravilima poduzetnicima će se omogućiti lakše trgovanje diljem Europe.
  Ona obuhvaćaju:
  - jedinstveni skup temeljnih pravila za ugovore na daljinu (prodaja putem interneta, telefona ili pošte) i ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija (prodaja izvan poslovnih prostorija poduzeća, poput prodaje na ulici ili pred vratima) u Europskoj uniji, kojima se uspostavljaju jednaki tržišni uvjeti i smanjuju transakcijski troškovi za međunarodne trgovce, posebno u pogledu prodaje putem interneta;
  - standardne obrasce kojima će se pojednostavniti rad poduzeća, a riječ je o obrascima kojima će im se omogućiti da zadovolje zahtjeve za informacije o pravu na odustajanje;
  - posebna pravila koja će se primjenjivati na mala poduzeća i obrtnike, poput vodoinstalatera; neće postojati pravo na odustajanje u slučaju hitnih popravaka i radova održavanja; države članice isto tako mogu odlučiti izuzeti iz određenih zahtjeva za informacije trgovce od kojih su potrošači zatražili da obave popravak i radove održavanja u njihovu domu u vrijednosti manjoj od 200 EUR. 

Izvor: Europa – Press Releases

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiDo trpeze hrana poskupi deset puta Na vrh strane