Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Petina najsiromašnijih porodica ima pravo na umanjenje računa

03. april 2014. 07:26:18 Pročitano 3684 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Njihovi računi za struju, gas i daljinsko grejanje mogu da budu manji, ali taj „luksuz“ ima tek petina najsiromašnijih građana koji na to imaju pravo. Status energetski zaštićenog kupca u Srbiji bi moglo da ima bar 400.000 domaćinstava, a samo 82.250 porodica te povlastice i koristi.

Olakšice u plaćanju struje koristi 81.990 građana, dok je samo 206 porodica steklo pravo da im računi iz toplana budu umanjeni. Tek 54 socijalno ugrožene porodice uz popust plaća svoje troškove za gas. Ove pogodnosti ne koristi 320.000 najsiromašnijih domaćinstava u Srbiji.

- Kao samohrana majka koja je trenutno bez posla i redovnih primanja mislim da imam pravo na popuste za plaćanje struje i grejanja - kaže Miroslava S. iz Beograda. - Ali, samo da prikupim sve papire koji bi mojoj porodici omogućili ove olakšice potrebno nam je bar dve do tri hiljade dinara. To je glavni razlog što se mali broj građana prijavio za ove pogodnosti.

Ministarstvo energetike je još sredinom prošle godine zatražilo od opština i gradova da ukinu takse najsiromašnijim za dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca. Taj zahtev je Ministarstvo ponovilo i krajem prošle godine, jer je Uredbom o energetski zaštićenom kupcu uz popuste za električnu energiju i gas, obuhvaćeno i daljinsko grejanje iz toplana. Ipak, od čak 175 opština i gradova u Srbiji, samo 20 lokalnih samouprava je znatno umanjilo iznos koji se plaća pri izdavanju ovih dokumenata ili ga je u potpunosti ukinulo.

U Ministarstvu energetike kažu da je mali broj korisnika popusta za plaćanje energenata posledica nedostatka inicijative lokalne samouprave, ali i distribucija da građane upoznaju na koji način mogu da dobiju olakšice pri plaćanju računa za struju, gas i grejanje.

Svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje statusa propisalo je i odredilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao nadležno za poslove socijalne zaštite. Da bi im računi za energente bili umanjeni, korisnici socijalne pomoći i dečjeg dodatka ne moraju da podnose zahteve, jer to pravo mogu da ostvare na osnovu podataka koji se nalaze u bazi socijalno ugroženog stanovništva.

POTREBNI PAPIRI

UZ niska primanja, prema Uredbi o energetski zaštićenom kupcu, uslov su i broj članova domaćinstva i imovinsko stanje. Oni zahtev za popuste pri plaćanju energenata podnose u svojoj opštini. Tom prilikom, pored poslednjeg računa za električnu energiju, gas ili toplotnu energiju, prilažu izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu, uverenje iz katastra nepokretnosti i iz poreske uprave...

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiU soku od tropskog voća najviše jabuke Na vrh strane