Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Frikomu potvrđena kazna za zloupotrebu dominatnog položaja

06. mart 2014. 07:07:13 Pročitano 3086 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Industriji smrznute hrane Frikom iz Beograda potvrđena je kazna za plaćanje 301.950.520,00 dinara (oko tri miliona evra) zbog zloupotrebe dominantnog položaja na trzištu. Naime, Vrhovni kasacioni sud je odbio zahtev Frikoma za preispitivanje sudske presude Upravnog suda, kojom je potvrđeno rešenje Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaje te kompanije i izricanje mere plaćanja novčane kazne.

Komisija je u novembu 2012. godine Frikomu izrekla meru plaćanja novčanog iznosa od 301.950.520,00 zbog zloupotrebe dominantnog položaja.

Kazna je izrečena, jer je Frikom u tipskim ugovorima koje je zaključivao sa kupcima - maloprodavcima u periodu od 2008. do 2010. godine unosio kao bitan element odredbe kojima je nametao obavezu da u potpunosti i dosledno primenjuje maloprodajne cene utvrđene cenovnicima Frikoma, kao i obavezu ekskluzivne kupovine relevantnog proizvoda od Frikoma uz direktnu ili indirektu zabranu prodaje konkurentskih proizvoda.

Presudom Upravnog suda od 12. marta 2013. godine odbijena je tužba Frikoma i potvrđeno je rešenje Komisije o izricanju mere plaćanja novčanog iznosa od 301,95 miliona dinara.

Izvor: Blic.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiGMO: Nije otrov, ali nije ni zdravo Na vrh strane