Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Novi Zakon o zaštiti potrošača do kraja godine!

05. decembar 2013. 07:12:15 Pročitano 3290 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Centar potrošača Srbije očekuje da će se do kraja godine u skupštinskoj proceduri naći predlog novog Zakona o zaštiti potrošača Srbije.

Organizacije za zaštitu potrošača po prvi put su uzele aktivno učešće u izradi predloga novog zakona koji su prihvaćeni od strane predlagača zakona, a koji ukoliko ne pretrpe značajne izmene u skupštinskoj proceduri, treba da obezbede visok stepen zaštite potrošača i  uređeno tržište.

 

Od donošenja Zakona o zaštiti potrošača  2010.god. CEPS je na osnovu brojnih prijava potrošača mogao da vidi šta je to,  što je u praksi neprimenljivo i šta treba promeniti kako bi se postigao viši nivo zaštite potrošača.

Koje su bitne novine  koje donosi zakon, a za vas potrošače  veoma značajne?

To je pre svega prodaja robe, pravo na reklamaciju, rokovi.

  1. 1.  Rok za odgovor na reklaciju iznosi 8 dana, a ne kao do sada 15 dana;
  2. 2.  Rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio iznosi 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, a ne kao do sada „ primereni“ rok;
  3. 3.  Ukoliko se nesobraznost pojavi u roku od 6 meseci, potrošač ima pravo na zamenu, povraćaj novca ili umanjenje cene. Popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost  potršača;
  4. 4.  Novinu predstavljaju kaznene odredbe za trgovce kojih do sada nije bilo. To znači da će biti kažnjen onaj trgovac koji vam samoinicijativno popravi uređeja bez vaše saglasnosti;
  5. 5.  Takođe, ako potrošač zahteva da prisustvuje pregledu robe kod trgovca ili servisera, trgovac je u obavezi da to obezbedi potrošaču;
  6. 6.  Ambalaža,  ne može da bude smetnja za ostvarenje prava na reklaciju;
  7. 7.  Potrošač je u obavezi da prilikom ostvarenja prava na reklamacije priloži račun.

Nova rešenja su i u oblasti tržišnog nadzora kao i veća ovlašćenja nosioca zaštite potrošača u Srbiji, usluge od opšteg ekonomskog interesa, nepoštene poslovne prakse od srane  trgovaca i vansudsko rešavanje sporova sa ciljem da se potrošački sporovi rešavaju brže, kako bi se izbegli dugotrajni sudski procesi.

Centar potrošača Srbije očekuje da će  novi zakon ukoliko bude ovako usvojen pružiti  efikasnu zaštitu potrošača, da će Srbja prestati da bude deponija nekvalitetnih proizvoda i da će potrošači u Srbiji za novac koji daju dobiti onaj kvalitet koji dobijaju potrošači u zemljama Evropske unije.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiGlamočić: Neće moći da se uvozi GMO hrana Na vrh strane