Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


EVROPSKI DAN PRAVA PACIJENATA

15. maj 2013. 08:12:21 Pročitano 3212 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

16. maj 2013. obeležava se Evropski dan prava pacijenata i povodom toga međunarodna organicacija Aktivna građanska merža (http://www.activecitizenship.net) po sedmi put organizovaće međunarodnu konferenciju u Briselu pod nazivom Aktivno starenje u centru zdravstvene politike Evropske unije. Na konferenciji će prisustvovati 120 učesnika iz 21 zemlje Evrope i među njima će biti i predstavnici Centra potrošača Srbije.

Kako je primećeno da broj evropskih građana koji pripadaju generaciji trećeg doba rapidno raste, dostupnost zdravstvene zaštite i poštovanje prava pacijena predstavljaju dva ekstremno važna izazova koji su pred nama.   Prema predviđanjima između 2008. i 2030. godine broj evropskih graćana koji pripadaju genereaciji trećeg doba (preko 65 godina) uvećaće se za 45% , a do 2060. godine taj broj dostići će čak 30% populacije Evrope.

Dugoročni cilj Evropske unije jeste da se podigne svest građana o njihovim pravima i stimuliše građane da učestvuju u kreiranju javnih politika u oblasti zdravstvene zaštite i prava pacijenata u skaladu sa Evropskom poveljom o pravima pacijenata. 

U Evropskoj povelji o pravima pacijenata navedeno je 14 osnovnih prava pacijenata.

1 - Pravo na preventivne mere
Svaki pojedinac ima pravo na odgovarajuću uslugu radi sprečavanja bolesti.

2 - Pravo na pristup
Svaki pojedinac ima pravo na pristup zdravstvenim uslugama kada njegovo ili njeno zdravstveno stanje to zahteva. Zdravstvene usluge moraju biti jednako dostupne svima, bez diskriminacije bazirane na finansijskom stanju, mestu stanovanja, vrsti bolesti ili vremenu pristupa zdravstvenim uslugama.

3 - Pravo na informisanost
Svaki pojedinac ima pravo na pristup svim oblicima informacija koja se odnose na njegovo zdravstveno stanje, metodama lečenja i kako se koriste, a i sva naučna dostignuća i tehnološke inovacije moraju mu biti stavljene na raspolaganje.

4 - Pravo na pristanak
Svaki pojedinac ima pristupa svim informacijama koje bi njemu/njoj omogućilo aktivno učešće u odlukama koje se tiču njegovog/njenog zdravlja. Te informacije su preduslov za bilo kakvu proceduru ili tretman, uključujući i učestvovanje u naučnom istraživanju.

5 - Pravo na slobodu izbora
Svaki pojedinac ima pravo slobodnog izbora izmedju različitih tretmanskih procedura i davalaca zdravstvene zaštite na bazi adekvatne informacije.

6 - Pravo na privatnost i poverljivost
Svaki pojedinac ima pravo na poverljivost ličnih informacija, uključujući informacije u odnosu na zdravstveno stanje i potencijalnu dijagnostiku ili terapijske procedure, kao i na zaštitu privatnosti za vreme dijagnostičkih pretraživanja, pregleda specijalista i medicinsko/hirurškog tretmana uopšte.

7 - Pravo poštovanja pacijentovog vremena
Svaki pojedinac ima pravo da dobije neohodan tretman brzog i planiranog vremena. Ovo pravo se odnosi na svaku fazu rada.

8 - Pravo na pridržavanje kvaliteta standarda
Svaki pojedinac ima pravo pristupa visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama na osnovu specifikacije i pridržavanja preciznog standarda.

9 - Pravo na sigurnost
Svaki pojedinac ima pravo da bude poštedjen povreda prouzrokovanim lošim funkcionisanjem zdravstvenih službi, pogrešnom medicinskom praksom i greškama, i pravo pristupa zdravstvenim uslugama i tretmanima koji zadovoljavaju visoke sigurnosne standarde.

10 - Pravo na inovaciju
Svaki pojedinac ima pravo pristupa inovacionim procedurama, uključujući dijagnostičke procedure, prema internacionalnim standardima i nezavisno od finansijskih i ekonomskih uslova.

11 - Pravo da se izbegne nepotrebna patnja i bol
Svaki pojedinac ima pravo da izbegne patnju i bol koliko god je to moguće, u svakoj fazi bolesti.

12 - Pravo na personalizovanje tretmana
Svaki pojedinac ima pravo da se dijagnostički i terapeutski programi oblikuju prema njegovim potrebama koliko god je to moguće.

13 - Pravo na žalbu
Svaki pojedinac ima pravo na žalbu kad god pati od povrede i pravo da dobije odgovor i povratnu informaciju.

14 - Pravo na kompenzaciju
Svaki pojedinac ima pravo da dobije zadovoljavajuću kompenzaciju u okviru razumno kratkog vremenskog. 

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiStočna hrana zatrovala mleko Na vrh strane