Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Saopštenje za javnost Beograd, 14 Mart 2013

14. mart 2013. 10:36:16 Pročitano 2963 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Objavljujemo početak projekta “Mobilnost: paradigma evropskog građanstva” u 8 evropskih država, koji treba da promoviše kulturu održivog transporta i prava putnika.

Uključenje evropskih građana, na prvom mestu korisnika javnog prevoza, treba da doprinese usagalašavanju njihovih potreba sa ambicioznim ciljevima koje je postavila Evropska komisija za narednih nekoliko godina, a koji se odnose na održivu mobilnost. 

Upravo iz tog razloga, evropski projekat „Mobilnost: paradigma evropskog građanstva”, sprovodi se u 8 evropskih država (Bugarskoj, Italiji, Litvaniji, Portugaliji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj I Španiji).

Koordinator projekta je Aktivna građanska mreža, evropski interfejs italijanske organizacije Cittadinanzattiva, a realizuje se uz podršku programa Evropske unije “Europe for citizens”.

U okviru projekta postavlja se nekoliko ključnih pitanja: šta svaka država pojedinačno preduzima u cilju smanjenja evropske zavisnosti od uvoza nafte, i smanjenja emisije ugljen dioksida u sektoru transporta za 60%?  Šta predstavlja glavnu prepreku u ostvarenju cilja da se prepolovi broj vozila sa pogonom na konvencionalna goriva? Kako pomiriti završetak projekta Evropske mreže brzih železnica sa potrebom da ne dodje do smanjenja železničkog transporta, i da se osigura univerzalna usluga isporuke putem železničkog transporta? Da li je i u drugim evropskim gradovima bilo slučajeva kao što se desilo u Napulju, da su punici ostavljeni da čekaju na stanicama širom grada kada je lokalna kompanija obustavila rad usled nedostatka goriva? Koje su najbolje prakse? Koju ulogu imaju građani u svemu ovome? Na koji način najbolje uključiti organizacije civilnog društva i druge aktere da niko ne bude isključen iz ovog procesa? 

Projekat uključuje konsultacije sa hiljadama evropskih građana o različitim izazovima koje predstavlja mobilnost ljudi u Evropi, kao što je: uspostavljanje ravnoteže između transporta i ekološke održivosti uz poštovanje prava putnika. Posebna pažnja tokom projekta biće usmerena na održivu urbanu mobilnost, sa ciljem da se nacionalnim i evropskim institucijama prestave građanske preporuke u vidu mogućih rešenja za kratkoročni, srednjeročni i dugoročni period.    

Realizacija projekta predviđena je za 2013. godinu i uključuje fokus grupe, intervijue sa ekspertima i korisnicima u ovoj oblasti, komunikacione kampanje u vezi sa pravima putnika, organizaciju godišnje Nedelje evropske mobilnosti u septembru, sastanke u Briselu i glavnim gradovima osam evropskih država koje učestvuju u projektu.     

Projektom koordinira organizacija Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship Network a partneri su sledeće organizacije:

  • A.N.P.C.P.P.S.România / National Association for Consumers’ Protection and Promotion of programs and strategies (Country Romania - RO)
  • Vartotojų teisių gynimo centras / Association Consumer Rights Protection Center (Country Lithuania - LT)
  • Index Foundation (Country Bulgaria - BG)
  • Associação In Loco / In Loco Association (Country Portugal - PT)
  • Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. / Society of Consumer Protection (Country Slovakia - SK)
  • Centar potrošača Srbije / Consumer's Center of Serbia - CEPS (Country Serbia - SRB)
  • Fundación Ciudadanía / Citizenship Foundation (Country Spain – ES)

Primena direktiva Evropske unije: jasno je da Evropska unija ne može da povuče svoje direktive ukoliko ih države članice ne primenjuju efektivno kao što se očekivalo. Prema poslednjem godišnjem izveštaju Evropske komisije o praćenju primene zakona Evropske unije (predstavljen u novembru 2012.), tri sektora u kojima je pokrenuto najveći broj prekršajnih postupaka su: sektor transporta (240 postupaka), sektor tržišta i usluga (198 postupaka), sektor zdravlja i zaštite potrošača (164). Ovi slučajevi odnose se na većinu evropskih država članica. Jedan od primera je da je Evropska komisija pokrenula prekršajni postupak protiv 23 države članice koji se odnosi na kašnjenje u primeni direktive koja se odnosi na vozila sa niskom potrošnjom energije (Directive 2009/33/EC).  Takođe, protiv  22 države članice pokrenut je postupak  za kašnjenje u primeni Direktive o upravljanju bezbednosti putne infrastrukture (Directive 2008/96/EC). .  

Stanje u Evropi: prema Evropskoj potrošačkoj agendi, sektor transporta, kao što su energija, snabdevanje hranom, digitalne i finansijake usluge identifikovani su kao naproblematičniji za potrošače; istraživanje Evropske komisije o problemima sa kojima se susreću ljudi u pokušaju da ostvare svoja prava ukazuje na dve ključne problemske tačke koje se odnose na mobilnost:  

  • Komplikovane administartivne procedure obeshrabruju mobilnost građana: mnogim evropskim građanima koji se sele iz jedne države Evropske unije u drugu veoma je teško da razumeju komplikovane administrativne procedure koje se odnose na socijalnu zaštitu, pomoć nezaposlenima i slično. Mnogi često očekuju da imaju ista prava svugde i često bivaju razočarani ukoliko njihova očekivanja nisu ispunjenja. Kada žele da ostvare svoja socijalna prava česta prepreka su komplikovane administrativne procedure, a ponekad I diskriminatorna pravila i prakse.  
  • Putnicima je veoma teško da stanu u odbranu svojih prava:  putnicima, bilo da putuju avionom, brodom, autobusom ili vozom, veoma je neugodno kada se suoče sa problemima prilikom putovanja. Uprkos trdu Evropske unije da informiše građane o njihovom pravima i prati poštovanje prava putnika, ta prava veoma često se krše.  

Stanje u Srbiji: ukoliko se pogleda broj prijava podnetih Centru potrošača Srbije u 2012. godini u sektoru transporta, najveći broj odnosio se na avi transport i autobuski transport. Refundacija novca za letove koji su otkazani, odloženi ili propušteni predstavljala je najveći izazov u ostvarivanju prava putnika u oblasti avio transporta, dok su se u oblasti autobuskog transporta najveći broj primera povreda prava putnika odnosili na kašnjenja i veoma nizak stepen kvaliteta, udobnosti i čistoće vozila.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiKAKO DA PROVERITE RAČUN ZA STRUJU PRE NEGO ŠTO STIGNE? U par klikova sve možete videti. Na vrh strane