Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


"Skriveni troškovi" kod kredita

03. jun 2014. 07:46:06 Pročitano 3224 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Iako su mesečna rata i kamatna stopa ono što većina banaka ističe u prvi plan, važno je znati da kod mnogih pozajmica obično postoji još nekoliko dodatnih troškova, o kojima se često govori „tek naknadno“, a koje nikada ne bi trebalo ispustiti iz vida.

 

Bez obzira što ovi troškovi, poput naknade za obradu kredita i održavanje kreditne partije, premije za osiguranje života ili osiguranja od gubitka posla, generalno nisu veliki, reč je o naknadama koje kamatnu stopu kod stambenih kredita mogu da povećaju čak za 0,5 odsto, a vaša mesečna izdvajanja za 20 do preko 50 evra.

Preporuka savetnika ProCredit banke je da, kada „vagate“ različite ponude, uvek tačno znate šta je sve obuhvaćeno kamatnim stopama ili ratama koje upoređujete.

POJEDINE BANKE NEKE OD OVIH NAKNADA prikazuju mimo svoje kamatne stope, a sve u nameri da im kamata zvuči što atraktivnije. Zbog toga, preporuka savetnika ProCredit banke je da, kada „vagate“ različite ponude, uvek tačno znate šta je sve obuhvaćeno kamatnim stopama ili ratama koje upoređujete, jer samo tako možete izvesti pouzdan zaključak.

NAKNADE ZA OBRADU STAMBENIH KREDITA se na našem tržištu kreću od 0,5 do 1 odsto jednokratno. S druge strane, naknada za održavanje kreditnog računa/partije iznosi do 0,25 odsto od ostataka duga i naplaćuje se svake godine.

ZA PREMIJU ŽIVOTNOG OSIGURANJA (što je često uslov za povoljniju kamatu kod stambenog kredita) mesečno je potrebno izdvajati oko 10 evra, a veoma često tu je i premija za osiguranje od gubitka posla koje mnoge banke naplaćuju jednokratno i to iz samog kredita koji klijentu isplate.

VAŽNO JE ZNATI da se sva iznenađenja oko pomenutih naknada mogu izbeći pravilnim izborom banke i saradnjom sa finansijskim partnerom koji je uvek spreman da otvoreno govori o svojoj ponudi i da vam pravilno predstavi sve uslove svojih usluga.

KOD SVAKOG KREDITA neophodno je, takođe, uvek voditi računa da niske ili nikakve naknade ne budu, u stvari, zamena za previsoku kamatnu stopu - što nije redak slučaj, jer na taj način ove naizgled pogodnosti gube svaki smisao.

Izvor: Blic.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeSavetiSpisak štetnih i dozvoljenih emulgatora Na vrh strane