Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Šta su „obmanjujući“ i „opasni“ proizvodi?

08. decembar 2010. 10:12:12 Pročitano 4511 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Zahvaljujući standardizaciji naših propisa sa EU, građani Srbije biće izloženi manjem riziku kada kupuju robu. Rizici koje proizvodi predstavljaju po zdravlje i bezbednost potrošača imaće rang informacije od javnog značaja.

Oko 30 posto igračaka u svetu izradi se u Kini. 

Značenje određenih izraza pojašnjeni su u Zakonu o bezbednosti proizvoda. 

Tako se pod „obmanjujućim proizvodom“ smatra svaki koji nije prehrambeni, ali svojim izgledom, oblikom, veličinom, bojom, mirisom, pakovanjem, oznakom, količinom ili na drugi način na njega podseća (na primer, mirišljava gumica za brisanje). 

I to tako da postoji verovatnoća da ga potrošači, a naročito deca, upotrebe kao prehrambeni proizvod. 

„Opasan proizvod“ je svaki proizvod koji nije bezbedan, a mogućnost postizanja viših nivoa bezbednosti ili dostupnost drugih proizvoda koji predstavljaju manji stepen rizika, ne može biti dovoljan osnov, da se određeni proizvod smatra „opasnim“, kaže se u zakonu.

Zemlja koja obaveštava o opasnom proizvodu: Estonija 

Kategorija: Igračke proizvod: gumene igračle u obliku patke „Žute patke“

Kazne do tri miliona dinara

Zakonom su predviđene su visoke novčane kazne za počinioce. Tako će se sa 500.000 do 3.000.000 dinara kazniti proizvođač ukoliko na tržište stavlja proizvod koji je opasan, ili ako proizvodi uvozi, izvozi ili stavlja na tržište tzv. obmanjujući proizvod. Isti iznos kazne predviđen je i za distributera koji isporučuje ili čini dostupnim proizvode za koje zna ili je trebalo da zna da su opasni.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeSavetiSpisak štetnih i dozvoljenih emulgatora Na vrh strane