Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Bolja saradnja inspekcija za suzbijanje nelegalnog prometa alkoholnih pića

15. decembar 2016. 07:34:40 Pročitano 2367 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Za efikasniju borbu protiv sive ekonomije, ali i zaštitu zdravlja građana neophodna je bolja međuinspekcijska saradnja i izmena kaznene politike, istaknuto je na okruglom stolu “Učinci Zakona o inspekcijskom nadzoru i razvoj međusektorske saradnje u borbi protiv sive ekonomije u oblasti alkoholnih pića” u PKS.

Uprkos intenzivnijom radu različitih inspekcijskih organa i značajnom većem broju kontrola proizodnje i prometa alkoholnih pića, stepen sive ekonomije u ovoj oblasti je zabrinjavaći. Tim pre, što nelegalna proizvodnja i promet alkoholnih pića predstavljaju ozbiljnu opasnost po zdravlje ljudi.

Uz intenziviranje međusektorske saradnje i povećanja broja i kapaciteta inspektora nužno je izmeniti kaznenu politiku, pooštriti sankcije i poboljšati efikasnost u donošenju presuda, jer su postojeće sankcije veoma blage. Ovo su glavni zaključci Okruglog stola “Učinci Zakona o inspekcijskom nadzoru i razvoj međusektorske saradnje u borbi protiv sive ekonomije u oblasti alkoholnih pića”, koji je organizovala Grupacija uvoznika i distributera jakih alkoholnih pića (GUDAP) Privredne komore Srbije. U diskusiji su učestvovali predstavnici nadležnih ministarstava, poreske i uprave carine, advokati, zdravstveni radnici i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača.

Oblast koja je identifikovana kao najveći problem je ugostiteljstvo. U ovom trenutku kontrolu prometa alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima obavlja nekoliko inspekcija, ali svaka po različitoj osnovi. Sadržaj u flaši alkoholnih pića je u nadležnosti inpekcije Ministarstva poljoprivrede, prava intelektualne svojine (originalni žig i znak) je u nadležnosti tržišne inspekcije, dok nedozvoljeno skladištenje i promet akciznih roba kontrolišu policija i Poreska uprava.

Poreska uprava ne postupa po Zakonu o inspekcijskom nadzoru, već po Krivičnom zakonu i Zakonu o poreskom postupku i poreskom administraciji. Po tom osnovu je poreska policija u 2016. privremeno oduzela 2.700 litara nelegalnog alkoholnog pića. ”Podeneli smo 98 krivičnih prijava, ali nažalost ne znamo ishod postupaka. Iako smo tražili nismo dobili nikakve povratne informacije od pravosudnih organa”,  rekao je Ljubiša Perić, načelnik u Sektoru Poreske policije.

Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP-a u saradnji sa lokalnim policijskim upravama je u ovoj godini u 34 zaplene oduzela 4.139 litara žestokih alkoholnih pića vrednosti oko 2 miliona dinara. “Podneto je 29 krivičnih prijava za 36 krivičnih dela” rekao je Dejan Milojević iz UKP i naglasio da u velikom broju slučajeva nailaze na pića sa falsifikovanim akciznim markicama. 

Problem se uočava i u kontroli alkohola i na pijacama. Inspekcija ministarstva poljoprivrede učestalo kontoliše prodaju na pijacama, a naročito u periodu praznika i slava.  ”Mi oduzimamo pića bez deklaracije, bez porekla i dokaza o tome ko ih je proizveo, ali konstatujemo da je ishod postupaka koje pokrenemo protiv fizičkih lica najčešće mala kazna, pa i izostanak sankcije”, rekla je Ljiljana Marinković inspektor u Ministarstvu poljoprivrede.

Goran Macura iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija je mišljenja da bi efikasniji zajednički rad pomoglo osnivanje Radne grupe za suzbijanje nelegalnog prometa alkoholnih pića koja bi bila formirana unutar Koordinacionog tela Vlade Srbije zaduženog za borbu protiv sive ekonomije.

Ispred Centra potrošača Srbije, okruglom stolu je prisustvovala Vera Vida.

Izvor: Pks.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiOd 1.avgusta skuplji gas za domaćinstva Na vrh strane