Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Treca sednica radne grupe NKEU za poglavlje 28

07. mart 2016. 08:10:53 Pročitano 2295 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Treća sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, održana je 3. marta 2016. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva zdravlja, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja, koje su članovi pregovaračke grupe za Poglavlje 28.

Nakon konstruktivne diskusije, na današnjoj sednici je zaključeno da se potrošačka politika u Srbiji ne sprovodi efikasno, iako su primetna poboljšanja u pravnom okviru. „Za razliku od cele prethodne decenije, sada je pravni okvir relativno dobar, ali puna primena po pravilu izostaje, zbog neodgovarajućih administrativnih kapaciteta i neaktivnosti resornih ministarstava,“ rekao je Dušan Protić, koordinator radne grupe za poglavlje 28.  Otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u junu bi bilo veoma značajno i sa aspekta razvoja potrošačke politike. Bez sprovođenja vladavine prava, reforme javne uprave i unapređenja ljudskih prava, ne može se efikasno sprovesti ni jedna druga politika, ukljucujuči zaštitu prava potrošača i zaštitu zdravlja, rečeno je na današnjoj sednici Konventa.

Na sednici radne grupe NKEU, ispred Centra potrošača Srbije  prisustvovao je Nikola Vida.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiGlamočić: Neće moći da se uvozi GMO hrana Na vrh strane