Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Strožiji kriterijumi za nivo kalcijuma u mesu

11. januar 2016. 07:55:52 Pročitano 2296 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Primenom Pravilnika o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa od 1. januara predviđeni su strožiji kriterijumi u pogledu dozvoljenog nivoa kalcijuma u mašinski separisanom mesu (MSM).

Kako je Tanjugu rečeno u Upravi za veterinu, u članu 18 koji stupa na snagu od ove godine date su odredbe o količini najviše dozvoljenog nivoa kalcijuma u MSM i to je vrednost do 0,1 procenta.

Primena strožijeg kriterijuma za maksimalno dozvoljeni nivo kalcijuma u MSM-u od 0,10mg/100g, uslovljava upotrebu novih tehnoloških postupaka i dalje unapređenje domaće prerađivačke industrije, ali takođe potrošačima Srbije garantuje kvalitetniji finalni proizvod, kažu u Upravi za veterinu.

Ta odredba Pravilnika predstavlja strožiji kriterijum od ranije uspostavljenog kriterijuma koji se odnosio na proizvode od mesa, što obezbeđuje bolji kvalitet poluproizvoda i proizvoda od mesa, kažu u Upravi za veterinu.

MSM je proizvod dobijen odvajanjem mesa sa kostiju na kojima je to meso ostalo posle otkoštavanja trupa ili sa trupa živine, upotrebom mehaničkih sredstava, što ima za rezultat gubitak ili modifikaciju strukture mišićnih vlakana.

Mašinski separisano meso mora biti navedeno na deklaraciji proizvoda.

Primena novog propisanog standard kvaliteta za MSM obavezna je za sve sirovine, poluproizvode i proizvode od mesa, kako iz uvoza, tako i domaćeg porekla.

Od stupanja na snagu pravilnika, domaći proizvođači ne smeju da proizvode mašinski sparisano meso koje nije u skladu sa novim kriterijumom, a proizvođači mesnih prerađevina ne smeju da koriste domaći ili uvozni MSM koji nije u skladu sa novim Pravilnikom. U proizvodima od mesa iz uvoza, ako sadrže MSM, ugrađena sirovina mora biti u skladu sa novim kriterijumom

Stupanjem na snagu novih kriterijuma, sirovine i proizvodi za koje se kontrolom utvrdi da prelaze nove granične vrednosti smatraće se neispravnim za upotrebu i promet, kažu u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

Sirovine, poluproizvodi i proivodi od mesa u Srbiji moraju ispunjavati propisani kvalitet.

Tokom 2015. godine u Srbiju je uvožen pileći MSM najviše poreklom iz Mađarske, Francuske, Danske, Poljske, Nemačke, Belgije, Holandije.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiDva strujna šoka u 2015. Na vrh strane