Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Krediti će biti još jeftiniji

19. decembar 2015. 08:49:54 Pročitano 2255 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

I u sledećoj godini prema očekivanjima banaka i Narodne banke Srbije očekuje se smanjenje kamata na kredite, kako građana koji se zadužuju, tako i preduzeća. Kako je rekla Jorgovanka Tabaković, guverner centralne banke kamate na zajmove firmi su sada u proseku 7,5 odsto u dinarima, a za stanovništvo 13,2 odsto. Trend smanjenja kamata će se nastaviti i u narednoj godini.

- Zahvaljujući postignutom na planu snižavanja inflacije, i referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije je snižena za sedam odsto, sa 11,5 odsto na 4,5 odsto u odnosu na januar 2013. godine, što se odrazilo i na kamatne stope na dinarske kredite - rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner NBS. - U odnosu na januar prošle godine prosečne kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite privredi snižene su za 7,6 odsto sa 15,1 odsto na 7,5 odsto, a stanovništvu za 8,7 procentnih poena sa 21,9 odsto na 13,2 odsto. Da podsetim, tokom konferencije u julu rekla sam da će kamatne stope na dinarske kredite izvesno nastaviti da padaju, što se i desilo.

Tokom četiri meseca kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite privredi su snižene za 2,7 odsto na 7,5 odsto, a stanovništvu za 2,6 odsto - na 13,2 odsto, što je njihov najniži nivo. Takođe, uprkos izazovima, a posebno onima iz međunarodnog okruženja, postignuta je i održana relativna stabilnost deviznog kursa dinara.

Banke ističu da su krediti privredi i građanima odobravani pod povoljnim uslovima, kao i da su smanjili marže, provizije i naknade. Umanjenje troškova izvora kreditne aktivnosti i jačanje konkurencije navode se kao glavni faktori koji su uticali na ublažavanje kreditnih standarda i uslova za kredite. Prvi put se kao faktor koji je doprineo ublažavanju standarda banke pojavljuje veća spremnost za preuzimanje rizika. Kada je u pitanju privreda, bankari su najviše popustili kod kreditira malih i srednjih preduzeća, dok nikakvog ublažavanja uslova nema kod zajmova za poljoprivrednike.

- Prema oceni banaka, u većoj meri je povećana tražnja za deviznim kreditima u poređenju sa dinarskim, i to, pre svega, dugoročnim - navodi NBS. - Kao i u prethodnim anketama, većina banaka je ocenila da je tražnja privrede motivisana potrebom za likvidnim sredstvima i restrukturiranjem postojećih kredita.

Banke očekuju da će popustiti i prilikom odobravanja dinarskih gotovinskih i kredita za refinansiranje, dok se ne očekuje kod potrošačkih i deviznih stambenih pozajmica. Nenaplativi krediti i kretanja na tržištu nekretnina će u narednom periodu uticati na kreditne standarde, ali je takvo očekivanje zastupljeno kod malog broja banaka.

Prema oceni banaka, potreba stanovništva za refinansiranjem postojećih obaveza i kupovinom stanova doveli su do rasta tražnje za kreditima. I dalje se očekuje povećanje zaduživanja stanovništva, bez obzira na negativan uticaj zarada i zaposlenosti stanovništva.

OBJEDINJUJU RATE

- I NADALjE se očekuje povećana tražnja za kreditima - navode bankari. - Do sada su firme uzimale zajmove za finansiranje obrtnih sredstava, a građani za refinansiranje postojećih obaveza i kupovinu stanova. Većina građana želi da objedini kratkoročne obaveze u jednu ratu na duži period po novim, nižim kamatama.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiBelojević: Meso nije opasno, nego ono što se nađe u njemu Na vrh strane