Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Mali telekomi i potrošači zajedno protiv bivših monopola

07. decembar 2015. 08:19:59 Pročitano 2406 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Male telekomunikacione kompanije, potrošači i nevladine organizacije udružili su se u savez NetKonkurencija koji će se zalagati za više konkurencije na tržištu širokopojasnih telekomunikacionih mreža u Evropi. Njihov cilj je da evropskim zakonodavcima pravovremeno, dok traje rad na novoj regulativi za sektor telekomunikacija, ukažu na probleme, pored ostalog na potrebu kontrole velikih provajdera, često bivših državnih monopola. S obzirom na aktuelnost teme, osnivaju se i druge grupe koje za cilj imaju borbu za veću konkurenciju na evropskom tržištu širokopojasnih usluga.

Savez Netkonkurencija osnovan je na konferenciji Evropskog udruženja za konkurenciju u telekomunikacijama (ECTA) u Briselu. Među članicama su male kompanije, poput italijanske Fastveb (Fastweb), i grupe za zaštitu potrošača, uključujući grupu Evropska digitalna prava i Evropsku organizaciju potrošača (BEUC).

Za neke članice takav vid saradnje je novost. Naime, grupa Evropska digitalna prava i nevladine organizacije koje se bave zaštitom građanskih sloboda i privatnosti ranije nisu ulazile u grupe koje zastupaju telekome.

Članice NetKonkurencije kažu da će zajedničkim snagama vršiti pritisak na zakonodavce EU u periodu do kraja 2016, dok traje razmatranje zakona za oblast telekomunikacija.

Evropska komisija je u septembru pokrenula javne rasprave o širokopojasnoj mreži i regulativi za telekom sektor. Te rasprave završavaju se 7. decembra.

Predstavnici NetKonkurencije kažu da savez planira organizaciju sastanaka sa zakonodavcima u Briselu u narednih nekoliko meseci, kada Komisija bude razmatrala rezultate javnih rasprava.

Jedan od planiranih susreta biće posvećen veštačkoj nestašici kapaciteta i limitiranju podataka koje provajderi nameću za širokopojasne usluge.

Mali, alternativni telekomi smatraju da veliki evropski provajderi, često bivši državni monopoli, treba da budu pod kontrolom regulatora, pri čemu pažnja treba da bude usmerena i na mogućnosti za tržišnu dominaciju.

Manje kompanije koje konkurišu na tržištu širokopojasnih usluga kažu da su više investirale u infrastrukturu u seoskim sredinama dok veliki provajderi nemaju podsticaj da grade nove mreže.

"Naši kljenti, potrošači i kompanije, traže veći izbor i slobodu pristupa internetu", rekla je direktorka Fastveba Liza di Feličiantonio (Lisa di Feliciantonio), preneo je EurActiv.com.

U savez su ušli i BREKO, nemačko udruženje provajdera širokopojansih usluga, AIIP, italijansko udruženje internet provajdera, i holandsko udruženje za zaštitu potrošača Konsumentenbond (Consumentenbond).

"Liberalizacija nije samo ekonomsko pitanje - zaštitom liberalizacije štite se inovacije, izbor i sloboda komunikacije", istakao je direktor grupe Evropska digitalna prava Džo Maknami (Joe McNamee).

ECTA nije član NetKonkurencije ali se u tom savezu nadaju da će im se pridružiti kasnije.

 Sa približavanjem kraja javnih rasprava, NetKonkurencija nije jedini novi savez koji se zalaže za veću konkurenciju na evropskom tržištu širokopojasnih usluga.

Naime, tokom konferencije ECTA 16. novembra grupa direktora deset malih evropskih telekom provajdera udružila se i osnovala Savet direktora ECTA. Taj savet će se zalagati za regulativu koja će malim kompanijama dati veću snagu u odnosu na njihove velike konkurente.

Ta grupa saopštila je da "politički cilj unapređenja ulaganja u mrežu treba da bude visoko na agendi ali sa ciljem da se svim igračima, velikim i malim, omoguće efikasne investicije".

Evropski komesar za digitalnu ekonomiju i društvo Ginter Etinger (Günther Oettinger) rekao je učesnicima konferencije da Evropska komisija mora više da uradi kako bi se intenzivirale investicije u mreže sledeće generacije, posebno u seoskim sredinama.

"Moraćemo da usvojimo neke dopune važećih propisa kako bi podstakli pojednostavljivanje, konvergenciju i živu konkurenciju", istakao je evropski komesar. 

Evropska komisija želi da u sklopu planova za jedinstveno evropsko digitalno tržište završi razmatranje regulative za sektor telekomunikacija do kraja 2016. 

Izvor: EurActiv.rs 

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiAko Infostan platite na OVAJ NAČIN dobijate POPUST, a ako POŽURITE uštedećete još više Na vrh strane