Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Stvoreni uslovi da Srbija koristi 115 miliona evra iz IPA2 programa za 2014. godinu

08. januar 2015. 08:32:19 Pročitano 1919 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Parlament Srbije ratifikovao je na svojoj poslednjoj sednici u 2014. godini Okvirni sporazum između Srbije i Evropske komisije o pravilima sprovođenja finansijske pomoći EU u okviru instrumenta pretpristupne pomoći IPA2. Ovim je uspostavljen pravni osnov za korišćenje 115 miliona evra koje je Evropska komisija već odobrila Srbiji u okviru takozvanog Akcionog programa za 2014. godinu.

Sporazum, inače, detaljno utvrđuje pravila korišćenja novog instrumenta pretpristupne pomoći IPA2 koji se odnosi na period od 2014. do 2020. godine u okviru kog Srbija očekuje mogućnost povlačenja 1.5 milijarde evra.

Od 115 miliona evra namenjenih Srbiji, dva miliona evra će biti izdvojeno za podršku civilnom društvu u okviru IPA 2014 Akcionog programa za više zemalja.

Deo programa će biti pod posrednim upravljanjem u iznosu od 65,59 miliona evra.

Drugim delom, odnosno iznosom od 49,5 miliona evra, direktno će upravljati Delegacija EU u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Sektorski pristup je u središtu programa sačinjenog od 11 dokumenata koji pokrivaju pet različitih sektora.

Prilikom pripreme, utvrđeni su prioriteti programa IPA 2014. Sektor demokratije i upravljanja može da računa na 44 odsto sume od ukupnih fondova, koji će biti namenjeni daljoj podršci reformi državne uprave sa posebnim akcentom na definisanje optimalnog obima državne uprave, podršci lokalnim samoupravama pri sprovođenju regulatornih i budžetskih reformi, kao i podršci evro integracijama kroz tehničke pripreme u okviru pristupnih pregovora i priprema/realizacija jedinstvene projektne strukture za projekte ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, životnu sredinu, te energetsku i poslovnu infrastrukturu.    

Sektor vladavine prava i osnovnih prava može da računa na 24 odsto novca, usmerenih prvenstveno na unutrašnje poslove: podrška unapređenju vladavine prava jačanjem upravljačkih kapaciteta granične i migracione kontrole.

Pored postojećih, a u svetlu  sporazuma postignutih u dijalogu između Beograda i Prištine, biće oformljena još tri granična prelaza sa ciljem jačanja integrisane kontrole graničnih prelaza.

Još 11 odsto sredstava biće usmereno u sektor energetike, sa akcentom na usklađivanju domaće sa energetskom regulativom EU, dok je 4.5 odsto namenjeno sektoru konkurentnosti za unapređivanje pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća.

Sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, kao jedan od ključnih za dalji razvoj zemlje kroz poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih i preduzetništvo, kao i reforme obrazovnog sistema, može da računa na 16.5 odsto od ukupnih sredstava.

Osim izdvojenih 115 miliona evra za nacionalni program IPA, mobilisano je dodatnih 62 miliona evra za pomoć Srbiji u naporima na sanaciji štete izazvane poplavama u maju i septembru 2014.

Ova posebna mera će direktno doprineti sprovođenju vladinih prioriteta u periodu nakon poplava, kako u pogledu oporavka, tako i u pogledu unapređenja sistema prevencije i reagovanja u kriznim situacijama.

Srbija može da očekuje potpisivanje finansijskog sporazuma i početak sprovođenja programa u drugom kvartalu 2015.

Evropska komisija je krajem decembra objavila konačni paket programa pretpristupne pomoći vredan dve milijarde evra za 2014. godinu, koji je usmeren na podršku reformama u zemljama koje teže integraciji u Evropsku uniju.

"Ovo će dodatno ojačati stabilnost, ekonomiju i investicioni potencijal regiona”, izjavio je tada Johanes Han, evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju. 

Više detalja pročitajte ovde

Izvor: europa.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiNapumpane cene povrća, jeftinije u radnjama nego na pijaci Na vrh strane