Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Direktiva EU o platnim uslugama

12. decembar 2014. 15:28:59 Pročitano 2598 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 05.12.2014. Vlade država članica Evropske Unije su postigle dogovor i usvojile izmene Zakona o elektronskom plaćanju. Osnovni cilj postignutog dogovora je da se potrošačima omogući veća bezbednost kao i veće pogodnosti prilikom elektronskog plaćanja.

Nova pravila će stupiti na snagu nakon što države članice i Evropski parlament usaglase nacionalne regulative sa Evropskom Direktivom o platnim uslugama i njenim izmenama. 

Pored toga što pruža pravnu osnovu za stvaranje jedinstvenog evropskog tržišta za pružanje platnih usluga, čime se podstiče veća efikasnost i smanjenje troškova, Direktiva o platnim uslugama predstavlja i skup pravila kojima je cilj da se unapredi konkurencija u ovoj oblasti otvaranjem tržišta plaćanja za nove učesnike – platne institucije.

Prema navodima generalnog sekretara Evropske krovne organizacije za zaštitu potrošača, Monique Goyens-a, ono na šta se potrošači žale godinama unazad su provizije koje im se naplaćuju prilikom elektronskog plaćanja. Praksa naplate provizije će prema postignutom dogovoru biti zabranjena ukoliko se plaćanje vrši elektronskim putem.

Više informacija možete naći na:

http://www.beuc.eu/publications/eu-electronic-payments-law-reviewed/html

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiApoteke nude skupu kozmetiku pred istekom roka trajanja Na vrh strane