Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Važno saopštenje

28. januar 2014. 07:40:51 Pročitano 4033 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Republika Srbija
Ministarstvo saobraćaja
UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA
Broj: službeno

Datum: 24.01.2014. godine
B e o g r a d

Nadovezujući se na dosadašnja saopštenja Uprave za transport opasnog tereta (Uprava) vezana za TNG boce za gas za domaćinstvo, smatramo za obavezu da Vas dodatno informišemo o rizicima kojima se izlažu građani i o naporima koje Uprava preduzima za rešavanje bezbednosnih rizika i za snabdevanje tržišta gasom u tehnički ispravnim TNG bocama.

 

Tranzicija propisa koji uređuju pokretnu opremu pod pritiskom (i TNG boce), je kompleksna i njene posledice nisu lake ni za distributere gasa u bocama, ni za punionice gasa, ni za građane koji koriste gas u TNG bocama. 

Dodatno opterećenje predstavlja činjenica da su se na tržištu Srbije pojavile TNG boca kojima je istekao rok tehničke ispravnosti,  za koje ne postoji tehnička dokumentacija zbog čega takve TNG boce neće moći da uđu u sistem (kontrolisanja, obeležavanja, i legalne distribucije gasa za domaćinstva) koji se uspostavlja novim Pravilnikom o pokretnoj opremi pod pritiskom, čije objavljivanje se očekuje do kraja januara 2014. godine. Ovim pravilnikom utvrđuje se odgovornost za tehničku ispravnost TNG boca, što uključuje postavanje prepoznatljivih obeležja svakog distributera i punionice gasa (i različite boje boca) u TNG bocama.

Veliki bezbednosni rizik za građane predstavlja distribucija gasa u TNG bocama kojima je istekao rok tehničke ispravnosti - revizija (preko 10 godina) jer pojedini distributeri krše zakonske odredbe po kojima Uprava preduzima mere u okviru svojih nadležnosti ali i u saradnji sa kolegama iz drugih ministarstava. 

Naročito veliki rizik po bezbednost građana sa mogućim tragičnim posledicama, predstavlja punjenje TNG boca gasom na pumpama za auto gas pomoću adaptera kada se usled ne kontrolisanja težine boce i prepunjenosti otvara mogućnost oštećenja tela boce ili ventila.

Molimo građane da ne pune TNG boce gasom na autopunionicama, da se ne povedu za možda lakšim načinom (u nekim situacijama) dolaska do pune TNG boce, jer time dovode u opasnost život i zdravlje svojih najmilijih o čemu svedoče nesreće iz 2013. godine u kojima su članovi porodica teško povređeni, u kojima su porodice pretrpele veliku materijalnu štetu. 

Ističemo da takvim punjenjem građani sebi čine materijalnu štetu koristeći gas koji nije proizveden i namenjen za upotrebu u domaćinstvu. Različit je standard po kojem se proizvodi gas za upotrebu u domaćinstvu od standarda po kojem se proizvodi gas za pogon motora automobila tj, različit je odnos propana i butana u smesi.  

Dakle, rizik punjenja TNG boca pomoću adaptera na autopunionici sastoji se u činjenici da nije poznata količina gasa u tečnoj fazi u TNG boci pre punjenja, da se boca posle punjenja ne vaga čime se usled prepunjenosti povećava pritisak u TNG boci. Povećan pritisak u  od prepunjavanja dodatno se povećava zbog promene temperature okoline TNG boce (ako je pored izvora toplote, na sunčanom mestu,...) i tada se pritisak sa nekoliko desetina bar podiže na 100 bar pa i više, čime TNG boca postaje prava bomba u prostoriji u kojoj se nalazi.

Najčešći tehnički nedostaci koji se pojavljuju kod tako punjenih TNG boca su popuštanje ventila što za posledicu ima curenje gasa u prostoriju kao i deformaciju tela boce tzv. naduvane boce, kao na fotografiji. 

Dodatna posledica za budžet građana je što takve TNG boce neće moći da zamene za ispravne napunjene TNG boce kod legalnih distributera ili punionica. Ukoliko se te, nebezbedne ili deformisane boce, ponovo pune preko adaptera na autopunionici direktno se izlažu teškim posledicama po život i zdravlje članovi porodice (ali i drugi građani u neposrednom okruženju). O materijalnoj šteti ne treba ni govoriti.

Ističemo da ima primera dobre prakse kada punionice i distributeri gasa primenjuju propisanu proceduru, posle punjenja vagaju svaku bocu (prepunjena se vraća i prazni a nedopunjena dopunjava), opremaju boce plombom i uputstvom građanima za ispravno rukovanje i sa telefonima za reklamacije građana u situacijama u kojima npr. ventilom nije moguće rukovanje, ili je puna boca postala laka, odnosno ukoliko gas ističe na ventilu – što je u skladu sa evropskim standardom koji se postepeno uvodi u naše zakonodavstvo. Ovim garantuju kupcima da je boca tehnički ispravna, napunjena prema propisu i bezbedna pri ispravnoj upotrebi. 

Uprava u saradnji sa tržišnom inspekcijom preduzima hitne mere protiv nelegalnih punionica (uključujući benzinske pumpe) s obzirom da učestvuju u postupcima koji za posledicu imaju direktno ugrožavanje bezbednosti građana, koji i sami snose deo odgovornosti punjenjem na takvim mestima.

Održan je instruktivni sastanak Uprave sa distributerima i punionicama boca, ispitnim i kontrolnim telima za reviziju boca na kojem su prezentirana nova pravila koja donosi Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom, zajedno sa odredbama potvrđenog evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR 2013), koji je objavljen 17.12.2013. godine, u pogledu tehničke ispravnosti, obeležavanja i označavanja ali i obaveza vlasnika, distributera, uvoznika... Pripremljem je sledeći sastanak za 28.1.2014. godine za dodatno razmatranje pitanja sa prethodnog sastanka u cilju otklanjanja prepreka do 01.5.2014. godine kada počinje primena Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom i obaveza za distributere i punionioce gasa da na tržište isporučuju svojim logom obeležene TNG boce. Uprava je će do tada da imenuje tela za ocenjivanje usaglašenosti koja će obavljati poslove kontrolisanja usaglašenosti tehničke ispravnosti boca sa važećim propisima.

DIREKTOR
Dejan Tomić

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiMerači toplote koštaju 100 miliona evra Na vrh strane