Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Ravnopravnost trgovaca i potrošača

10. oktobar 2013. 07:53:02 Pročitano 2804 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na izuzetno posećenoj javnoj raspravi u PKS o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača, istaknuto je da bi ovaj normativni akt trebalo da obezbedi ravnopravan položaj trgovaca i potrošača na domaćem tržištu. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Privredna komora Srbije organizovali su centralnu javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaštiti potrošača u Srbiji. Gordana Hašimbegović, sekretar Udruženja za trgovinu PKS naglasila je da je ova tema izuzetno bitna ne samo sa aspekta zaštite potrošača u našoj zemlji, već i za proces integracije Srbije u EU.

 

Potpredsednik PKS Zdravko Jelušić podsetio je da je još 1973. godine prvi put u Evropi napravljena Povelja o zaštiti i informisanju potrošača, ali da su na našim prostorima slični propisi uvek kaskali za evropskom regulativom. Sada je došlo vreme da uvodimo evropske standarde, jer postoji izražena želja da postanemo ravnopravni sa građanima EU. „Nacrt zakona o zaštiti potrošača trebalo bi da stvori bolji ambijent u odnosima između potrošača i privrede, odnosno trgovaca“, istakao je Zdravko Jelušić.

„Novim zakonom definisani su ciljevi u vezi sa jačanjem politike zaštite potrošača i sa uspostavljanjem mehanizma za delotvornu primenu zakona. Time će se osnažiti i udruženja potrošača, a biće usklađena i zakonska regulativa sa pravnim tekovinama EU“, rekla je Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Novina u ovom zakonskom rešenju je osnivanje Centra za rešavanje potrošačkih sporova, koji bi trebalo da proširi opseg nadzora inspekcijskih organa i osnaži delovanje udruženja za zaštitu potrošača. Centar bi pratio kretanja na tržištu, reagovao na nepošteno poslovanje i nepravične ugovorne odredbe, primao bi, evidentirao i rešavao prigovore, a bilo bi omogućeno i rešavanje potrošačkih sporova vansudskim putem. Trgovci bi se obavezali da uz prodatu robu potrošaču dostave deklaraciju, uputstvo za upotrebu, uputstvo za montažu, dok bi kod tehničke robe široke potrošnje kupcu dostavljali i spisak ovlašćenih servisera. Ljiljana Stanković je navela bitnu novinu i u vezi sa regulisanjem postupka reklamacije. Trgovci će po usvajanju zakona voditi knjigu reklamacija, a rok za rešavanje reklamacije skraćen je sa petnaest na osam dana. Novim normativnim rešenjima proširen je obim kaznenih odredbi. Predviđeno je da inspekcijski organi i regulatorna tela pokreću postupak za zaštitu kolektivnih interesa, čime se potrošaču omogućava da na sveobuhvatan način koristi svoja prava. „Novi Zakon o zaštiti potrošača treba da omogući potrošačima da na domaćem tržištu budu ravnopravni sa trgovcima“, zaključila je Ljiljana Stanković. 

U nastavku javne rasprave profesor Tijeri Burgoanji, šef projekta „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ koji finansira EU, detaljno je prezentovao predložena rešenja u ovom nacrtu zakona i rekao da su ona već usklađena sa 15 evropskih direktiva. Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača trajaće do kraja oktobra.

Izvor: Pks.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiApoteke nude skupu kozmetiku pred istekom roka trajanja Na vrh strane