Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Konkurencija u Srbiji nije problem jer konkurencije nema

20. jun 2013. 14:57:37 Pročitano 3200 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Spajanjem  dva velika trgovinska lanca “Agrokor” I “Merkator”, “Delez” ostaje jedini konkurent na tržištu Srbije.  Što bi  naš narod rekao, dvoje se lako dogovore, a za konkurenciju je potreban treći.

Šta će to za nas potrošače značiti možemo samo da predpostavimo. Dok se s jedne strane kapital “ukrupnjava” , s druge strane,  potrošači jedva sastavljaju kraj s krajem. CEPS pita državu da li će sprečiti zloupotrebu dominantnog položaja I potrošačima u Srbiji omogućiti ostvarenje osnovnih prava.

Po Zakonu o zaštiti konkurencije, pretpostavka je da učesnik na trţištu ima dominantan položaj, ako je njegov trţišni udeo na relevantnom trţištu 40% ili više. 

Pretpostavka je da su dva ili više učesnika na trţištu u dominantnom položaju ako između njih ne postoji značajna konkurencija i ako je njihov ukupan trţišni udeo 50% ili više (kolektivna dominacija). 

Trenutno, Agrokor, u Srbiji imati 36 odsto udela u trgovini, a drugi veliki trgovinski lanac, Delez, u čijem sastavu su samousluge Maksi i Tempo, ima 37 odsto.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiDeru nas: Marže kod nas najveće u Evropi, i do 150 odsto! Na vrh strane