Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Banka ne odgovara ako si nekom drugom greškom uplatio pare

09. januar 2024. 12:44:03 Pročitano 364 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Jedan naš 73-godišnji čitalac, koji ide u korak sa vremenom i koristi novotarije za plaćanje računa preko aplikacije banke na mobilnom telefonu, nedavno nam je šale radi ispričao svoje „jade”. Jednom je dva puta platio isti račun za telefon, a drugi put je na ispravan račun isporučioca gasa dodao nulu više, pa je umesto računa od 800 dinara platio 8.000 dinara.

Svakome se desilo da je pogrešio prilikom popunjavanja neke uplatnice. Kada se to radi na klasičan način na papiru, grešku otkrije službenik pošte ili banke kad ukucava pogrešan broj. Mobilno i elektronsko bankarstvo su druga priča. Tu može da „prođe” pogrešan iznos, ali ne i pogrešan broj nekog pružaoca platnih usluga. Naravno, moguće je da novac greškom bude uplaćen na pravi račun neke osobe ili preduzeća. I šta onda valja činiti onome ko je pogrešio?

U Narodnoj banci Srbije (NBS) kažu da je Zakonom o platnim uslugama predviđeno da jedinstvena identifikaciona oznaka označava kombinaciju slova, brojeva, simbola koju pružalac platnih usluga utvrđuje korisniku platnih usluga i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog korisnika i njegovog platnog računa. Ako je platni nalog izvršen u skladu s jedinstvenom identifikacionom oznakom primaoca plaćanja iz tog naloga (odnosno unetim brojem tekućeg računa), smatra se da je taj nalog pravilno izvršen u delu koji se odnosi na određenje primaoca plaćanja, bez obzira na druge podatke dostavljene pružaocu platnih usluga.

„Ukoliko je platilac prilikom iniciranja transakcije svom pružaocu platnih usluga dostavio broj tekućeg računa lica kojem nije nameravao da plati, njegov pružalac platnih usluga nije odgovoran za nepravilno izvršenu transakciju. Dakle, ukoliko broj računa kao jedinstvena identifikaciona oznaka nije tačan, pružalac platnih usluga nije odgovoran za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju. S obzirom na to da je u pitanju greška platioca, a ne pružaoca platne usluge, sva odgovornost je na platiocu da zahteva povraćaj novca od primaoca. Platilac povraćaj novca može zahtevati direktno od lica kome je novac uplatio ili preko pružaoca platnih usluga”, navode u NBS.

Postupak je isti bilo da je u pitanju pravno ili fizičko lice. Ako je primalac novca pravno lice, odnosno preduzetnik, onaj ko je greškom uplatio podatke o vlasniku računa može da pronađe u jedinstvenom registru računa, koji vodi NBS, gde se unosom podatka o broju računa može doći do ostalih podataka o pravnom licu, odnosno preduzetniku, tako da platilac može bez odlaganja kontaktirati s firmom kojoj su sredstva greškom uplaćena i zahtevati povraćaj sredstava.

S druge strane, podaci o brojevima računa fizičkih lica nisu javno dostupni podaci, tako da u slučaju kada onaj ko plaća ne zna ko je primalac, najbolje je da se odmah obrati svom pružaocu platnih usluga (pošta banka, menjačnica...). U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, pružalac platnih usluga platioca dužan je da, na zahtev korisnika platnih usluga, odmah preduzme sve razumne mere kako bi onome ko je platio bio vraćen iznos platne transakcije, a pružalac platnih usluga primaoca plaćanja dužan je da s tim ciljem sarađuje s platiocem, kao i da pruži sve potrebne informacije kako bi se povratio iznos platne transakcije. Ako povraćaj novčanih sredstava platiocu nije moguć, banka je dužna da na njegov pismeni zahtev odmah dostavi sve raspoložive informacije koje su potrebne za ostvarivanje prava na povraćaj novčanih sredstava (npr. informacije o primaočevom pružaocu platnih usluga ili o primaocu plaćanja).

U određenom broju slučajeva, kada povrat novca nije moguće ostvariti na neki od prethodnih načina sudski postupak ostaje jedina alternativa i tada korisnik dalju proceduru za povraćaj greškom prenetih novčanih sredstva sprovodi u skladu sa opštim pravilima o sticanju bez osnova koja su utvrđena u Zakonu o obligacionim odnosima – podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVesti Na vrh strane