Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Promene u plaćanju na čekove: Novi sistem donosi i novi zahtev - šta to znači za potrošače

06. jul 2022. 09:30:01 Pročitano 504 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nova pravila fiskalizacije, od maja ove godine, donela su i neke novine u plaćanju čekovima. Te novine odnose se samo na avansno plaćanje (plaćanje unapred). Naime, ukoliko kupac kupuje robu na čekove, a ona će mu biti isporučena za tri meseca, prodavac je u obavezi da izdaje fiskalni račun po dospeću svake rate, piše u najnovijem Biltenu Ministarstva finansija.   

Kao primer naveli su avansnu kupovinu komode. Naime, ako je kupac 18. aprila 2022. godine predao šest čekova prodavcu, za komodu koja se isporučuje 3. juna, a kao datumi puštanja čekova navedeni su 29. april, 29. maj, 29. jun, 29. jul, 29. avgust i 29. septembar 2022. godine, trgovac je u obavezi da kupcu izda fiskalni račun za avans dat 29. aprila, zatim za avans koji je prispeo 29. maja i fiskalni račun za promet dana 3. juna 2022. godine.

U Pravilniku o vrstama fiskalnih računa propisano je da trgovac izdaje fiskalni račun kupcu u štampanoj formi, koja omogućava proveru fiskalnog računa, ali i da alternativno, trgovac može fiskalni račun dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca dobara, odnosno korisnika usluge. 

Možda i najilustrativniji primeri za obavezno izdavanje posebnog fiskalnog računa uz svaki ček za avansno plaćanje je u turizmu. Ukoliko u januaru počnemo otplatu čekovima aranžmana koji će biti realizovan u junu, agencija je u obavezi da po realizaciji svakog čeka izda fiskalni račun. To bi moglo da im zakomplikuje poslovanje, ali jedno od rešenja je da kada uzimaju ispisane čekove od putnika, mogu da im traže saglasnost za dostavljanje računa elektronskim putem.

Zabuna među trgovcima

Ova novina u plaćanju čekovima izazvala je zabunu u javnosti. Mnogi su to protumačili da je po prispeću svakog čeka neophodno izdavanje fiskalnog računa. Iz Udruženja računovostvene komore Srbije pojašnjavaju da fiskalni račun uz svaki ček ide samo za plaćanje unapred.

Predsednica Udruženja računovodstvene komore Srbije Snežana Mitrović navodi za Euronews Srbija da ukoliko je reč o isporuci robe koja se prodaje na rate, ceo iznos maloprodajne vrednosti se kuca u jednom fiskalnom računu sa opcijom naplate  - ček.

"Isporuka robe u prometu na malo iako je prodata na rate, podrazumeva obavezu da se ukupan promet prizna kao prihod u poslovnim knjigama i da se iskaže obaveza za PDV kada je promet izvršen, ako je promet oporeziv PDV. Primljeni čekovi za prodatu robu na rate se tada ne evidentiraju kao primljeni avans već kao primljene hartije od vrednosti koje se unose u blagajnu", pojašnjava MItrović.

Ističe da prema Zakonu o fiskalizaciji ne može se davati tumačenje da se za svaki ček daje avansni račun, ako je promet već izvršen, jer je to pogrešni. Podseća da se avansi primaju unapred, kao gotovina ili hartija od vrednosti, za buduće promete. 

Čekovi popularni među građanima

Koliko će obaveza izdavanja fiskalnog računa za svaki avansni ček otežati trgovcima tek će da se vidi. Ukoliko previše zakomplikuje poslovanje trgovcima možda bi moglo da dovede do toga da ih jednostavno više ne primaju. 

A čekovi su i dalje veoma popularni među građanima, iako banke nude kartice za plaćanje na odloženo.  Za veliki broj građana, posebno penzionere,  kupovina na čekove sa odlaganjem od nekoliko meseci, i dalje je najčešće jedini način za planiranje skromnog kućnog budžeta.

U Narodnoj banci Srbije nedavno su za Euronews Srbija rekli da se broj korisnika čekova smanjio ali da, uprkos novim bankarskim proizvodima, poput platnih kartica,  i dalje ima mnogo građana koji koriste ovaj vid odloženog plaćanja, jer je najpovoljniji.

"Od 24 banke na našem tržištu, njih 16 dostavlja nam podatke o izdatim čekovima. Banka nema obavezu izdavanja čekova, već o tome odlučuje  na osnovu svoje poslovne politike", navode u NBS.

Iako se neretko postavlja pitanje ukidanja ovog načina plaćanja, u cetralnoj banci kažu da ne podržavaju administrativno ukidanje čekova, imajući u vidu i dalje značajnu prisutnost ovog instrumenta prilikom plaćanja građana naše zemlje. Oni napominju da, uzimajući u obzir podatke o realizovanim čekovima, statistika pokazuje trend smanjena, kako broja realizovanih čekova tako i ukupne vrednosti tokom godina.

"Posmatrajući godišnje podatke za period od poslednjih pet godina, primetan je pad od 20,4 odsto u broju realizovanih čekova građana i to sa 8.097.708 čekova koliko je bilo realizovano u 2016. godini, na 6.444.057 tokom 2020. godine. U navedenom vremenskom periodu prosečno je kvartalno realizovano nešto više od 1.850.000 čekova građana", naveli su u NBS.

Izvor: euronews.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiSENIČIĆ O ZAHTEVU PORESKE UPRAVE: Obavezni smo po zakonu da damo podatke Na vrh strane