Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


NEFA NAMEŠTAJ DOO U LIKVIDACIJI!

03. jun 2019. 11:35:03 Pročitano 2380 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 30. маја 2019. godine, na internet stranici Agencije za privredne registere objavljeno je obaveštenje u kojem se navodi da je privredno društvo NEFA nameštaj d.o.o.Beograd-u LIKVIDACIJI.

Pozivaju se svi poverioci da svoja potraživanja prijave najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na internet strani APR.

Adresa na koju poverioci treba da prijave svoja potraživanja:

Poslovno ime: NEFA NAMEŠTAJ d.o.o. Beograd (Novi Beograd)- U LIKVIDACIJI

Adresa: Mesto: Beograd, Novi Beograd, Ulica: Milutina Milankovića, br: 23

Ovim putem pozivamo sve potrošače koji su uplatili, a nisu dobili naručeni nameštaj da prijava svoja potraživanja na navedenu adresu  NEFA nameštaj d.o.o. Beograd.

Ukoliko nije moguće sprovesti postupak likvidacije, a to je isplata svih poverilaca, pristupiće se pokretanju stečajnog postupka.

“Iz stečajne mase prioritetno se namiruju troškovi stečajnog postupka, a po njihovom punom namirenju obaveze stečajne mase.

Stečajni poverioci se, u zavisnosti od njihovih potraživanja, svrstavaju u isplatne redove. Stečajni poverioci nižeg isplatnog reda mogu se namiriti tek pošto se namire stečajni poverioci višeg isplatnog reda.

Stečajni poverioci istog isplatnog reda namiruju se srazmerno visini njihovih potraživanja”.(Zakon o stečaju)

Za sve potrošače bi bilo dobro da se sprovede i završi postupak likvidacije, a ne stečajni postupak jer ukoliko do njega dođe postoji verovatnoća da potrošači koji su poručili i uplatili nameštaj ostanu i bez nameštaja i bez novca.

Izvor: CEPS

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiOd 1. jula podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe Na vrh strane