Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Banka je od danas obavezna da izda svakom korisniku besplatno Dina karticu

17. avgust 2018. 16:01:07 Pročitano 1366 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dina kartice izdavaće se besplatno na zahtev korisnika. Izdavaoci platnih kartica od danas su u obavezi da svakom korisniku na zahtev izdaju Dina karticu.

 Narodna banka Srbije je saopštenje izdala povodom današnjeg početka primene člana 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.

NBS precizira da će svim novim korisnicima tekućih računa, koji zahtevaju platnu karticu, biti besplatno izdata kartica sa domaćom obradom transakcija, a pored toga sve kartice koje ne ispunjavaju uslov domaće obrade transakcija, na svom isteku roka važnosti, biće zamenjene karticama sa domaćom obradom transakcija.

- Na ovaj način, ostvaruje se još jedan važan cilj Zakona - upravljanje sistemskim rizikom u našem domaćem platnom sistemu, a u vezi sa kartičnim transakcijama - poručuju iz NBS.

Uzimajući u obzir karakteristike domaćeg tržišta platnih kartica koje kontinuirano raste, kao i njegov sistemski značaj, član 9. Zakona ublažava rizik koji proizlazi iz dominantne obrade domaćih (dinarskih) kartičnih plaćanja u inostranim platnim sistemima i predstavlja važan segment očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Srbiji.

Pored toga što su platne kartice postale sistemski važne zbog značajnog povećanja njihove upotrebe u poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji, treba imati u vidu da, prema raspoloživim podacima, 97 odsto svih plaćanja korišćenjem lokalno izdatih platnih kartica, čine plaćanja u zemlji, a samo tri posto plaćanja u inostranstvu.

Takođe, 87 odsto domaćih dinarskih kartičnih transakcija obrađuje se u inostranim platnim sistemima, nad kojima institucije Srbije, odnosno NBS nemaju nikakva nadzorna ovlašćenja.

U platnom sistemu, koji nadgleda NBS, realizuje se manje od 15 posto transakcija u zemlji.

Upravo iz tog razloga i okolnosti koje imaju sistemski značaj, članom 9. Zakona je propisano da svaki korisnik platnih kartica mora besplatno dobiti bar jednu karticu čije se transakcije obrađuju u zemlji, pod nadzorom odgovornih domaćih institucija.

Uz tu karticu, tom korisniku, na njegov poseban zahtev u pismenoj formi može biti izdata jedna ili više platnih kartica kod kojih se u domaćim platnim transakcijama obrada naloga za prenos izdatih na osnovu njihove upotrebe ne obavlja u platnom sistemu u Srbiji.

Iako trenutno samo transakcije inicirane karticama nacionalne kartične šeme DinaCard ispunjavaju uslov da se obrađuju u platnom sistemu u zemlji, treba imati u vidu da ovaj član zakona ne propisuje obavezno izdavanje i korišćenje bilo kog određenog brenda platnih kartica.

Svaki kartični sistem plaćanja, koji omogući da se obrada transakcija obavlja u platnom sistemu u Republici Srbiji, ispunjava uslov da se kartica njegovog brenda izdaje uz tekući račun u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona.

Zakonom se istovremeno smanjuju troškovi kartičnih transakcija, međunarodnim kartičnim sistemima omogućeno je da posluju u Srbiji pod istim uslovima kao što su to činili pre nego što je Zakon usvojen, a u isto vreme se upravlja sistemskim rizikom platnog sistema u zemlji u skladu sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti.

Izvor: Telegraf.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiTRGOVCI NAS PRAVE BUDALAMA, PRODAJU NAM VAZDUH! Pakovanja sve veća, SADRŽAJA SVE MANJE! Na vrh strane