Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Platne kartice

25. februar 2013. 09:58:45 Pročitano 4298 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Platne kartice su postale nezaobilazne u svakodnevnom životu. Zbog toga je važno da se dobro informišete o pogodnostima i troškovima različitih kartica koje vam se nude.

Razlozi za njihovo korišćenje su brojni:

 • Ušteda vremena;
 • Jednostavnost i komfor pri upotrebi;
 • Sigurnost u slučaju eventualnog gubitka;
 • Raspoloživost svih sredst va na računu 24 časa dnevno;
 • Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice;
 • Raspolaganje kreditnim limitom kod kreditnih kartica;

Međutim, kao i prilikom korišćenja bilo kog drugog bankarskog proizv oda, neophodno je da se kod svoje banke upoznate s uslovima izdavanja i korišćenja platnih kartica, načinom njihove upotrebe i pravilima u vezi s bezbednošću korišćenja kartica.

Šta su platne kartice?

Platne kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja koji vamomogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine.

Koje vrste platnih kartica postoje?

U najširem smislu, kartice možemo podeliti na debitne i kreditne kartice.

Debitne kartica omogućavaju vam da plaćate i podižete gotovinu do visine sredstava koja imate na računu, uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama.

Kreditne kartice naplaćuje se kamata omogućavaju vam da koristite sredstva kojima vas kreditira banka izdavalac do limita utvrđenog prethodno zaključenim ugovorom. Iz tog razloga su posebno pogodne za veće kupovine, koje ne biste mogli da ostvarite samo od jedne mesečne plate. Tokom perioda kreditiranja, vama kao korisniku koju banka određuje u skladu s ugovorom.

Najčešći tip kreditnih kartica kod nas je tzv. revolving kartica, tj. kartica po kojoj plaćate određeni (ugovoreni) procenat duga jednom mesečno, dok se ostatak prenosi u sledeći mesec i na njega se plaća kamata.

Kartice takođe možemo podeliti i prema tome ko koristi platnu karticu: poslovne kartice, koje su vezane za račune pravnih lica.

Naše banke nude još i Internet kartice, namenjene isključivo plaćanju putem Interneta, i pripejd kartice, koje podrazumevaju unapred određen iznos sredstava kojim korisnik raspolaže.

Kada bankomat zadrži karticu.

Ukoliko vam se desi da bankomat zadrži karticu, ne paničite. Bankomat je isprogramiran tako da, iz bezbednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spreči neovlašćeno podizanje novca. 

O tome treba odmah da obavestite banku koja je vlasnik bankomata, kako biste karticu dobili nazad.

Kako se platne kartice koriste?

Prilikom plaćanja robe ili usluga, vi kao korisnik kartice uručujete karticu trgovcu, koji vrši vizuelnu proveru kartice i provlači je kroz POS terminal. Nakon što je transakcija odobrena, štampa se račun (tzv. slip) u dva primerka.

Jedan primerak računa koji zadržava trgovac potpisujete, ali se preporučuje da uvek pre potpisivanja proverite iznos na računu.

Drugi primerak računa sačuvajte radi kontrole izvoda iz banke.

Prilikom podizanja gotovine na bankomatu, ubacujete karticu u bankomat na predviđenom mestu i sledite uputstv navedena na ekranu.Unosite svoj PIN iželjeni iznos.

Ako na računu ima dovoljno novca, bankomat isplaćuje gotovinu, nakon čega štampa račun koji se ne potpisuje. Ovaj račun je takođe poželjno sačuvati radi kontrole izvoda iz banke.

Bezbednost

 • Platna kartica je sredstvo plaćanja i, u skladu s tim, treba da se čuva i koristi;
 • Karticu možete koristiti samo ako ste imalac kartice, tj. ako je vaše ime odštampano na kartici;
 • PIN nemojte nositi zajedno s karticom i nemojte ga saopštavati drugoj osobi;
 • Ukoliko karticu izgubite ili vam je ukradu, odmah o tome obavestite banku koja vam je izdala karticu. Banka će istogt renutka blokirati karticu i na taj način sprečiti njeno dalje neovlašćeno korišćenje;
 • Vi kao imalac kartice snosite rizik za zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe, odnosno gubitka kartice;

I na kraju...  SAVET

Prilikompodnošenja zahteva za korišćenje platne kartice, u poslovnoj banci se detaljno raspitajte o svim provizijama i naknadama za izdavanje i korišćenje platnih kartica, o kamati, godišnjoj članarini i naknadama za slučaj gubitka kartice i izdavanja nove, gubitka PIN-a, izdavanja dodatne kartice, zadržavanja kartice u bankomatu i sl.

Uvek imajte u vidu činjenicu da su kreditne kartice „skuplje“ od debitnih.

U vašem je interesu da se pridržavate svih pravila korišćenja kartica vezanih za bezbednost, jer se na taj način potencijalne zloupotrebe svode na najmanju moguću meru.

NARODNA BANKA SRBIJE

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeSavetiPlatne kartice Na vrh strane