Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Kamate nikad niže, ali su marže i dalje previsoke

08. jun 2017. 07:58:10 Pročitano 1994 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Kamate na kredite nikada nisu bile povoljnije, ali su marže banaka i dalje visoke i čine gotovo najveći deo same kamate.

U prilog tezi da banke smanjuju kamate, ali ne i marže preko kojih takođe zarađuju, ide i podatak da je od 2011. godine euribor smanjen za skoro dva odsto, dok su marže banaka, koje zapravu predstavljaju njihovu čistu zaradu, u proseku niže tek za 0,9 odsto.

Naime, kamate na pozajmice u evrima sastoje se iz dva dela. Jedan je tzv. varijabilni i to je referentna kamatna stopa euribora, a drugi je marža banke kao fiksni deo. Kako je euribor od prošle godine u minusu i trenutno je 0,24 odsto ispod nule, jasno je da u oblikovanju kamate dominira marža banke. Ako uzmemo da su prosečne kamate na, recimo, stambene kredite oko tri odsto, marža banke u proseku iznosi oko 2,76 odsto. Na nju se dodaje euribor, ali kako je on sada u minusu, u stvari se oduzima. Zadržavajući visoke marže, banke su tako zadržale i zaradu.

U Narodnoj banci Srbije objašnjavaju da se marža dobija kada se iz kamatne stope isključe troškovi izvora finansiranja koje plaća banka.

- Ona pokriva operativne troškove banke i rizike vezane za plasman. Na nivou ekonomije, marža se ocenjuje kao razlika između prosečne kamatne stope na kredite i kamatnih stopa na izvore, odnosno pozajmice ili depozite položene kod banke - naglašavaju u NBS.

Kada se radi generalno o kamatnoj stopi koju klijent banke plaća na uzeti kredit, u NBS kažu da ona zavisi od velikog broja faktora. Među njima su, između ostalih, vrsta kredita, njegova ročnost, sredstva obezbeđenja, tržišni uslovi i konkurencija, kreditni rejting zemlje, kreditna sposobnost klijenta i slično.

U centralnoj banci naglašavaju da su se marže banaka u poslednjih šest godina značajno smanjile.

- Tako, na primer, razlika između kamatne stope na kredite indeksirane u evrima i šestomesečnog euribora smanjena je sa prosečnih 6,7 procentnih poena u 2011. na 3,82 u 2016. i 3,43 u prvom tromesečju 2017. Smanjenje marži u ovom periodu rezultat je poboljšanja makroekonomskih performansi naše ekonomije, što se odrazilo na smanjenje premije rizika zemlje i njenog kreditnog rejtinga, kao i jačanja konkurencije među bankama - navode u NBS.

Prema podacima NBS, prosečna kamatna stopa na stambene kredite iznosila je 5,88 odsto u 2011, dok je u prvom tromesečju 2017. bila 3,13 odsto.

- Kako je u istom periodu šestomesečni euribor smanjen za 1,88 procentnih poena, prosečna marža na ove kredite je smanjena za 0,87 procentnih poena, odnosno na 3,37 odsto u prvom tromesečju 2017 - ističu u NBS.

Bankari: Samo 10 odsto marže je profit

Bankari objašnjavaju da je profit samo jedan deo marže, i to manji. Prema rečima jednog od visokopozicioniranih bankara, profit je od 2006. do 2008. godine činio 20 odsto marže, da bi nakon izbijanja krize, par godina kasnije, profit učestvovao u marži sa samo 10 odsto. Kako on kaže, na visinu kamate su, širenjem krize, sve više uticali nenaplativi krediti.

Izvor: Blis.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiDomaćinstva raspolagala sa 56.414 dinara Na vrh strane