Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Od juna zbogom šalteri

12. april 2016. 07:56:19 Pročitano 2281 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Ovogodišnji upis mališana u obdaništa u Srbiji biće verovatno poslednji u kome će službenici predškolskih ustanova tražiti sva dokumenta na papiru. Sledeće godine sve bi moralo da bude elektronski, pa će, tako, roditelji konačno biti oslobođeni pribavljanja velikog broja papira.

Ovo je samo jedna oblast u kojoj će uskoro, od 8. juna, stupiti na snagu primena Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa da sva dokumenta o kojima se vodi službena evidencija - izvodi iz knjiga rođenih, venčanih, umrlih ili državljanstva - više niko neće tražiti na šalterima, odnosno oni će se razmenjivati među samim institucijama. Na taj način, ne samo da će se olakšati građanima, jer više neće morati da "obijaju" šaltere da bi prikupili sve neophodne papire, već će biti oslobođeni i plaćanja taksi, što nije zanemarljiv iznos.

Na primer, osim zahteva za prijem u obdanište roditelji sada dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se prijavljuje u vrtić, kao i za ostalu u porodici, potvrdu Doma zdravlja da je sposobno za kolektiv, potvrdu poslodavca o zaposlenju, odnosno PIO fonda o upisanom radnom stažu.

- Trenutno, izdaci za građane iznose oko 2.500 dinara, a kada se primeni novi propis, navedeni troškovi iznosiće 854 dinara - kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. - Tako bi iznos uštede bio gotovo 1.800 dinara po jednom zahtevu. Kada bismo to pomnožili sa brojem zahteva za upis, dolazimo do zaključka da bi ušteda samo u Beogradu bila oko gotovo 30 miliona dinara!

Jasna Vukliš, direktorka Predškolske ustanove "Dečiji dani" iz beogradske opštine Stari grad, objašnjava da će majke i očevi moći već na majskom konkursu da preko gradskog portala na kome postoji aplikacija "upis u vrtić" popune zahtev, unesu svoje i matične brojeve dece i onda zahtev jednim klikom proslede predškolskoj ustanovi.

- Kada ga mi dobijemo, prosledimo zahtev dalje institucijama iz kojih su nam potrebni određeni podaci - kaže Vukliš. - Elektronski dobijemo M-4 iz PIO, izvode i za nekoliko minuta zahtev je obrađen i automatski ide na rang-listu. Roditelji neće više ići na šaltere i plaćati takse. Veoma je dobro da se dokumenta dobijaju elektronski, ali je važno i da se upoznamo, zbog toga će postojati i stara mogućnost da roditelji dođu i popune formular, a mi ćemo pribaviti uverenja po službenoj dužnosti.

Još veći finansijski udar predstavlja promena prezimena posle udaje - oko 10.500 dinara. Naime, toliko iznose troškovi pribavljanja raznih izvoda i uverenja, takse za promenu tri lična dokumenta, a ne bi trebalo zaboraviti ni utrošeno vreme u redovima po državnim službama. Primenom novog zakona ušteda će u ovom slučaju biti gotovo 3.500 dinara.

Trenutna praksa u većini opština u Srbiji je, kako naglašavaju nadležni, da supružnik najpre mora da promeni ličnu kartu, kako bi onda podneo zahtev za promenu pasoša i vozačke dozvole.

- Ovo podrazumeva dva odlaska u MUP i tri čekanja u redu, s obzirom na to da se u većini opština ovi zahtevi podnose odvojeno - kažu u ministarstvu. - Pored toga, budući da je za promenu ovih dokumenata potrebno na uvid doneti i izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i uverenje o državljanstvu, to znači da se mora izdvojiti vreme i novac i za vađenje ovih dokumenata. Neretko se ona uzimaju u različitim opštinama, što podrazumeva odlazak i čekanje u redu ispred tri šaltera. Praksa po opštinama iznenađujuće je neujednačena i velike razlike postoje čak i u Beogradu.

Procena je da je za odlazak u dve opštine za pribavljanje izvoda i uverenja potrebno oko sat, odlazak do MUP-a radi podnošenja zahteva još toliko, odlazak i preuzimanje izrađenog dokumenta još sat. To znači da je u proseku potrebno barem tri sata za promenu lične karte, što je, izraženo u novcu, objašnjavaju u ministarstvu, oko 1.425 dinara.

- Nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku radi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - kaže Miloš Obradović iz ministarstva. - Dok je inspekcijski nadzor pod ingerencijom upravne inspekcije, osim u pitanjima koja se tiču oblasti odbrane i onih od značaja za odbranu i Vojsku Srbije. Odredbe iz ovog zakona obavezuju organe da razmenjuju podatke iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.

Jedan od slučajeva koji roditeljima takođe izbija iz džepa priličnu svotu novca, odmah po rođenju naslednika, je prijava ličnog imena deteta radi upisa u matične knjige rođenih, kao i prijava prebivališta. Oni bi to morali da urade u roku od 30 dana, međutim, ne preporučuje se da bude pre sedmog dana od dana rođenja.

- Umesto obraćanja većem broju institucija radi ostvarivanja više prava, roditelji će primenom novih propisa moći da podnesu samo jedan zahtev, a obaveza organa javne uprave je da razmenjuju dokumenta iz službene evidencije - ukazuje Obradović.

I u ovom slučaju će primenom novih propisa troškovi za građane biti 585 dinara, dok trenutno iznose oko 3.400. Ovo znači da bi ušteda po osobi bila veća od 2.800 dinara, što je na godišnjem nivou, za sve roditelje u Srbiji, gotovo 190 miliona.

 

 

VEĆINA MENJA PREZIME

Istraživanja pokazuju da osam do 18 odsto žena odluči da zadrži devojačko prezime po udaji, odnosno da 82 odsto novovenčanih menja lična dokumenta zbog promene prezimena. Na primer, ako je u Beogradu broj zaključenih brakova u, recimo, 2013. godini iznosio 9.408, to znači da je broj supružnika koji su menjali papire bio oko 7.715. Na godišnjem nivou, za sve građane u Beogradu koji po venčanju promene prezime, to iznosi gotovo 30 miliona dinara.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiUporedili smo cene namirnica u Srbiji, Grčkoj i Crnoj Gori Na vrh strane