Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Porezi na imovinu: Kazna stiže pre rešenja

26. maj 2015. 08:00:03 Pročitano 2496 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Iako kasni sa dostavom poreskih rešenja za imovinu, država nipošto ne kasni sa zaračunavanjem zateznih kamata. I to za dug koji praktično još nije dospeo. Tako će, novčano, loše proći građani koji, ogorčeni što još ne dobijaju ovogodišnja rešenja za porez na imovinu, odbijaju da plate svoje tromesečne rate. Ne samo što će im se zaračunati zatezna kamata od 14,5 odsto, na godišnjem nivou, za svaki dan kašnjenja, već rizikuju i kaznu od 50.000 dinara po neplaćenom kvartalu.

Rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu ove godine više kasne nego prošle. Prva rata na naplatu je dospela 19. februara, a druga 15. maja. A, rešenja još nema.

- Uprava javnih prihoda grada Beograda vrši pripreme za donošenje i distribuciju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkim licima za 2015. godinu i planirano je da rešenja građanima budu dostavljena do kraja maja - pisani je odgovor "Novostima" iz Sekretarijata za finansije grada Beograda.

Država je, naravno, svoje kašnjenje predvidela zakonom, dajući uputstvo obveznicima kako da - plate unapred i tako praktično kreditiraju državu.

- Do dospelosti poreske obaveze po rešenju, obveznik porez plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine - stoji u Zakonu o porezima na imovinu.

Čak i oni koji uredno plaćaju ove rate, po rešenju od prošle godine, rizikuju da im se zaračuna zatezna kamata. To je u slučaju kada im rešenje o razrezanom porezu konačno stigne na kućnu adresu, a sadrži iznos veći nego lane. Tu, opet, postoji rok od 15 dana da se plati razlika između rata plaćanih po starom rešenju i rata po novom. A, kao po pravilu, datum odštampan na koverti kojom se rešenje uručuje uvek bude "star" bar desetak dana (kako je lane bilo u Beogradu). Neki obveznici su, čak, bili u situaciji da su momentom dobijanja rešenja, već zakasnili sa plaćanjem razlike. A kamate idu, jer su i rešenja, po pravilu, uvek sve veća i veća. "Momenat uručenja" već je odštampan na koverti sa rešenjem, a one se nikada ne uručuju lično, već završe u poštanskim sandučićima građana.

Ova rešenja građanima dostavljaju opštinske vlasti. One prethodno utvrđuju i stopu oporezivanja imovine, u skladu sa opštim propisima. Teoretski, neke bi mogle i da se odreknu ovog prihoda u opštinskoj kasi. Nažalost, praksa je nešto sasvim drugo.

OPOREZIVANJE U EU

Ne poznaju ni sve države ovaj oblik oporezivanja nekretnina. U celoj Evropskoj uniji, porez na nekretnine postoji u 20 od 28 članica. Prihod od poreza na imovinu uglavnom svuda, gde ga razrezuju, pripada lokalnim samoupravama.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiPorezi na imovinu: Kazna stiže pre rešenja Na vrh strane