Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Šta nam donosi novi Zakon o zaštiti potrošača

17. septembar 2014. 08:39:43 Pročitano 3422 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

1. Sa početkom primene novog Zakona o zaštiti potrošača, rok za odgovor na reklamciju će biti 8 dana za razliku od starog Zakona gde je rok bio 15 dana. To praktično znači skraćenje roka za odgovor na reklamaciju. Ukoliko trgovac ne odgovori u roku, biće  sankcionisan od strane Tržišne inspekcije. Tržišna inspekcje neće kao i do sada ulaziti u osnovanost prihvatanja ili pak odbijanja reklamacije od strane trgovca, već samo u poštovanje rokova. Primer: ukoliko je trgovac odbio reklamaciju potrošača zbog fizičkog oštećenja televizora ili nekog drugog aparata Tržišna inspekcija za to neće sankcionisati trgovca.

2. Rok za rešavanje reklamcije je 15 dana kao opšti rok i 30 dana kao rok za tehniku i nameštaj. Prema Zakonu iz 2011. g. taj rok je bio kvalifikovan kao "primeren rok" dok je prema novom Zakonu definisan u danima. To je u praksi značilo  da je  trgovac koji je prihvatio  reklamaciju   na primer za frižider, (popravka ili zamena) do sada mogao taj frižider da popravlja do god mu ne stigne deo iz inostranstva, tako da inspekcija praktično nije mogla da reaguje vezano  za rokove, odnosno čekanje poptrošača na opravku. Po novom zakonu  ukoliko trgovac ne reši reklamaciju u gore navedenim rokovma, biće sankcionisan od strane Tržišne inspekcije.

3. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. U praksi to znači da će potrošač moći da reklamira proizvod bez posedovanja ambalaže. Pomenuti stav je novina u novom Zakonu o zaštiti potrošača.

4. Prema novom Zakonu u prvih 6 meseci od kupovine robe, moći će da se popravlja samo uz izričito odobrenje potrošača, što ranijim zakonom nije moglo. To znači da će potrošač moći da bira između popravke i zamene nekog proizvoda i da trgovac neće moći svojevoljno i bez izričitog odobrenja potrošača neku robu da pošalje u servis. Na pr, ako je potrošač u reklamacionom listu napisao da traži nove patike ili cipele (pod uslovom da je reklamacija prihvaćena od strane trgovca) trgovac će morati da mu omogući zamenu za neki drugi par obuće jer ukoliko uradi suprotno zahtevu potrošača, Tržišna inspekcija će moći da ga kazni  za nepostupanje u skladu sa odlukom i zahtevom iz usvojene reklamacije.

5. Novi zakon uvodi još jednu novinu. Reč je savetodavnim telima pri Javno-komunalnim preduzećima gde će biti uključeni i predstavnici evidentiranih  udruženja za zaštitu potrošača. U tom smislu se može videti direktni uticaj i zaštita potrošača u postupku donošenja odluka.

6. Svakako jedna od bitnijih stavki kada je reč o novom Zakonu je zaštita kolektivnog interesa potrošača. To je novi termin koji se uvodi, a koji je usmeren protiv nepravičnih ugovornih odredbi i nepoštene poslovne prakse. Evidentirane potrošačke organizacije će imati pravo da podnose prijave za zaštitu kolektivnih interesa potrošača u pekršajnom postupku pred Tržišnom inspekcijom. Udruženja će ovaj postupak moći da pokrenu samo ukoliko im se minimum 10 potrošača javi sa istim problemom i sa istim trgovcem Taj broj može biti i manji od 10 potrošača ako se ispune dodatni uslovi propisani zakonom.

7. Kod ugovora na daljinu i ugovora zaključenih van poslovnih bitno je  napomenuti da potrošač u slučaju zaključenja pomenutih ugovora može raskinuti ugovor jednostranom izjavom volje u roku od 14 dana čak i bez navođenja razloga raskida. Novina je izjednačavanje ovih ugovora jer je dosadašnjim zakonom potrošač koji je sklopio ugovor van poslovnih prostorija mogao da raskine ugovor 14 dana od dana potpisivanja ugovora, dok je kupovinom na daljinu ugovor mogao da raskine u roku od 14 daana od kada je primio robu.  To dalje znači da će potrošač koji je na prezentacij kupio posteljinu, ćebe ili neki drugi proizvod moći da raskine ugovor 14. dan od dana kada je taj proizvod dobio, a ne 14. dan od kada je potpisao ugovor.

8. Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama potrošača koje će sadržati sve neophodne elemente iz kojih će moći da se vidi čitav tok dešavanja.

9. Pružaocima usluga biće omogućeno da obustave isporuku usluge ukoliko potrošač nije izmirio potraživanja u roku od dva meseca. Ukoliko potrošač osporava neko dugovanje, ali istovremeno nastavi da uplaćuje tekuće obaveze, pružaoc usluge neće moći da ga isključi sa mreže do okončanja postupka.

10. Jasno su definisani kriterijumi za rad udruženja potrošača kao i obaveza lokalne samouprave da pomogne njihov rad, a sve u cilju što bolje informisanosti i savetodavne pomoći potrošača.  

Napominjemo da postupak reklamcije funkcioniše prema sledećem principu:

  • Najpre potrošač ulaže reklamciju trgovcu, te čeka odgovor na istu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
  • Ukoliko nije zadovoljan odgovrom na reklamciju kontaktira udruženja za zaštitiu potrošača koja daju savet i pokušavaju da medijacijom dođu do pozitivnog rešenja
  • Kada postoji osnov za prijavu Tržišnoj inspekciji u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač podnosi prijavu i Tržišnoj inspekciji
  • U ostvarivanju svojih prava potrošači se mogu obratiti i nadležnima za arbitražu i medijaciju prema Zakonu o posredovanju (medijaciji)  i Zakonu o arbitraži
  • Kao krajnja opcija dolazi i sudski postupak.
CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiKoliku platu ste imali 2011. godine? Njen rast sigurno nije mogao da isprati ovaj bahati skok cena (DETALJAN SPISAK) Na vrh strane