Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Bankari smanjuju kamate na minus

27. februar 2014. 07:56:33 Pročitano 2744 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Bankari su spremni da smanje kamate na dozvoljeni minus po tekućem računu, a među njima su, pre svega, najveće banke na domaćem tržištu, kako domaće, tako i strane. To su, pre svega, Inteza, Unikredit i Poštanska štedionica. Na ovo su se odlučile na osnovu svoje poslovne politike i preporuke Narodne banke Srbije.

 

NBS je objavila podatke o kamatnim stopama na prekoračenja po tekućim računima za januar, kako navodi, kao deo inicijative za opšte sniženje cena bankarskih proizvoda, ne ulazeći u poslovnu politiku banaka.

Na listi NBS najveću kamatu na godišnjem nivou imaju Eurobanka od 38,25 odsto, ali je ona u utorak dostavila podataka da zaračunava 33,50 odsto. Sledeća je Poštanska štedionica sa 36,75 odsto, Erste banka sa 35,67 odsto. Najmanju kamatu na dozvoljena prekoračenja imaju JUBMES banka od 16,84 odsto, zatim Dunav banka od 20,55...

NBS je istakla da na ovaj način želi da građanima omogući da se na transparentan način upoznaju sa javno dostupnim podacima i da na osnovu toga uporede banke i naprave adekvatan izbor bankarskog proizvoda koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.

Reagujući na saopštenja banaka od utorka u kojima tvrde da su njihove kamate niže, NBS se oglasila i istakla da prosečnu kamatnu stopu izračunava sama banka na osnovu stvarne naplate po ovom osnovu od klijenta i o tome izveštava centralnu banku.

- Međutim, ono što bi građani trebalo da znaju jeste da stvarna naplata zavisi od nominalne kamatne stope koju je klijent ugovorio sa bankom, ali i od metode izračunavanja i razlike u učestalosti obračuna i naplate kamate koju primenjuje banka. Ako banka primenjuje češći obračun od plaćanja, kamata se u međuvremenu pripisuje dugu, pa se u momentu naplate plaća i kamata na kamatu. Drugim rečima, stvarni trošak je veći - ukazuju u NBS.

Banke prilikom obračuna kamata za minus primenjuju proporcionalni ili konformni metod, tako da su razlike i po nekoliko odsto. Kod proporcionalne metode glavnica na koju se obračunava kamata uvek je isti početni iznos, dok se kod konfromne metode glavnica uvećava za kamatu i na uvećanu glavnicu se obračunava kamata. Ako se kredit uzet kod banke obračunava po konformnoj metodi, iznos rate će biti manji, kao i ukupan iznos kamate koji ćemo platiti banci biti manji.

BESPLATNO

Rajfajzen banka omogućava korišćenje dozvoljenog minusa od 10.000 dinara bez kamate. Unikredit će svojim klijentima, sa kojima ima potpisane ugovore, ponuditi istu mogućnost, ali je limit 12.000 dinara.

Izvor: Novosti.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiGlamočić: Neće moći da se uvozi GMO hrana Na vrh strane