Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Šta donose izmene Zakona o inspekcijskom nadozru?

02. novembar 2018. 11:49:04 Pročitano 1458 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Inspektorima ubuduće neće biti potreban nalog i neće morati da se legitimišu na ulasku u neku trgovinu radi provere da li ona izdaje fiskalne račune, već će moći kao „tajni kupac” lično da se osvedoči da li će za robu koju je „pazario” dobiti račun.

To je, naime, jedna od novina predviđenih Izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadozru, o kojem je javna rasprava nedavno okončana.

U toku je usklađivanje zakona sa pristiglim primedbama, nakon čega će biti poslat Vladi na razmatranje, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Novine koje Zakon o inspekcijskom nadozru donosi su između ostalog, uvođenje mešovitog inspekcijskog nadzora u preduzećima, zajedničko obavljanje inspekcijskih poslova, firmama će se dati mogućnost da priznaju prekršaje, što je, navode, model koji je već zaživeo kod saobraćajnih prekršaja, a omogućava blaže sankcije.

Kada je reč o izmenama zakona koje se tiču samoinicijativnog prijavljivanja prekršaja u „sopstvenim redovima”, dosadašnja mogućnost da kompanije pozovu inspektore u savetodavnu posetu biće proširena.

Firme će, nakon usvajanja izmena i dopuna, moći same da se jave inspektoru i kažu da su napravile prekršaj.

„To znači da će inspektor moći da im naloži pripremu plana i da im pomogne da poslovanje usaglase sa propisima”, dodaju u ministarstvu.

U slučaju osnovane sumnje da lice obavlja delatnost kao neregistrovani subjekat, ili da ne izdaje račun, može se koristiti, radi dokazivanja, „prikrivena kupovina” i to ako se na drugi način ne mogu obezbediti potrebni dokazi, ili bi to bilo značajno otežano.

„Prikrivena kupovina se obavlja bez prethodnog obaveštavanja i predočavanja nadziranom subjektu službene legitimacije i naloga za inspekcijski nadzor, a ovaj mehanizam prepoznaje zakonodavstvo u drugim, razvijenim državama i oruđe je u rukama inspektora u borbi sa nesavesnim privrednicima”, kažu za Tanjug u ministarstvu.

Takođe, kada izmenjen zakon stupi na snagu, nakon glasanja narodnih poslanika u Skupštini, lokalne samouprave u Srbiji moći će da sporazumom urede zajednički rad više inspekcija na lokalu.

Kako ističu u resornom ministarstvu, biće uveden institut „Subjekt od poverenja”, a cilj je, kažu, da se fokus inspekcija sa kažnjavanja pomeri na podršku poslovanja preduzeća.

Izvor: Politika.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiTurci upozoravaju potrošače na nebezbedne zaštitne maske Na vrh strane