Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Evropska komisija preduzima korake u pravcu jačanja poverenja u naučne studije o bezbednosti hrane

16. april 2018. 10:23:08 Pročitano 2680 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Iznošenjem predloga za povećanje transparentnosti naučnih studija u oblasti bezbednosti hrane Evropska Komisija danas reaguje na zabrinutost koju su građani izrazili kroz uspešnu evropsku građansku inicijativu.

Cilj predloga, koji se između ostalog zasniva na Komisijinoj proveri primerenosti opšteg zakona o hrani iz 2002, jeste sledeći: bolji pristup građana informacijama koje se dostavljaju Evropskoj agenciji za bezbednost hrane (EFSA) o odobrenjima koja se odnose na poljoprivredno-prehrambeni lanac; mogućnost da Komisija traži dodatne studije; i veće učešće naučnika iz država članica u postupcima odobravanja.

Prvi potpredsednik, Frans Timermans, izjavio je: „Danas rešavamo problem koji brine građane tako što povećavamo transparentnost u postupku donošenja odluka, pružamo bolji pristup relevantnim informacijama i osiguravamo da se odluke u osetljivoj oblasti bezbednosti hrane i dalje donose na osnovu pouzdane, naučno utemeljene procene rizika.”

Vitenis Andriukaitis, komesar za zdravlje i bezbednost hrane, izjavio je: „Naučno utemeljena procena rizika u oblasti bezbednosti hrane koju EU primenjuje je jedna od najstrožih na svetu. Sada će biti još stroža zahvaljujući jasnijim pravilima o transparentnosti i delotvornijem širenju informacija o riziku tokom čitavog procesa. Nakon ove reforme, građani će imati direktan pristup naučnim studijama na kojima se zasnivaju zahtevi za odobrenje.”

Izvor: Europa.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiSrećne Novogodišnje i Božićne praznike Na vrh strane