Odštampajte ovu stranicu

Roaming u EU-u

16. jun 2017. 10:20:30 Pročitano 2176 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Pravila EU-a o „roamingu kao kod kuće" znače da ne morate plaćati dodatne naknade za roaming kad upotrebljavate svoj mobilni telefon na putovanju izvan svoje zemlje u bilo kojoj zemlji EU-a. Od tih pravila imate korist kad zovete (mobilne i fiksne brojeve), šaljete tekstualne poruke (SMS) i kad se koristite podatkovnim uslugama u inozemstvu.

Za korištenje tim uslugama kad putujete u EU-u platit ćete potpuno istu cijenu kao kod kuće. U praksi vaš operator vašu potrošnju u roamingu jednostavno oduzima od količina u vašoj domaćoj tarifi ili vašem paketu za mobilne usluge ili je naplaćuje u skladu s njima.

Ako imate ugovor s mobilnim operatorom koji uključuje usluge roaminga, taj će se ugovor automatski smatrati ugovorom s „roamingom kao kod kuće". Unaprijed zadana opcija za sve nove ugovore o mobilnim uslugama s roamingom bit će „roaming kao kod kuće".

Uvjeti

Roaming kao kod kuće namijenjen je osobama koje povremeno putuju izvan zemlje u kojoj žive ili u kojoj imaju stabilne veze, npr. ondje rade ili studiraju. Nije zamišljen za stalnu upotrebu u roamingu. Sve dok provodite više vremena kod kuće nego u inozemstvu ili svoj mobilni telefon više upotrebljavate kod kuće nego u inozemstvu, možete se slobodno služiti roamingom uz domaće cijene na putovanju bilo gdje u EU-u. To se smatra „poštenom upotrebom usluga roaminga".

Ako se svojim mobilnim telefonom u inozemstvu koristite neprekidno, vaš mobilni operator može vam naplatiti korištenje roamingom. Međutim, najveći je mogući iznos tih naknada ograničen (vidjeti politiku poštene uporabe u nastavku).

Kad prelazite granice unutar EU-a i dalje ćete primati poruke u kojima će vas vaš mobilni operator obavješćivati da ste u roamingu te će vas podsjećati na politiku poštene uporabe.

Politika poštene uporabe

Mobilni operatori mogu primjenjivati takozvanu „politiku poštene uporabe" kako bi osigurali da svi njihovi korisnici na putovanjima u EU-u imaju pristup roamingu i korist od roaminga prema pravilima „roaming kao kod kuće" (npr. regulirane usluge u roamingu po domaćim cijenama). Mobilni operatori mogu primjenjivati pravedne, razumne i razmjerne kontrolne mehanizme kako bi se izbjegla zlouporaba tih pravila.

Politika poštene uporabe i ograničenja količine podataka

Kad ste u roamingu kao kod kuće ne postoje količinska ograničenja glasovnih poziva i SMS poruka, ali postoje pravila i ograničenja za korištenje podatkovnom uslugom po domaćim cijenama, koji se određuju prema vrsti ugovora koji imate.

U nekim posebnim slučajevima (vidjeti u nastavku) nakon relativno velike količine podataka preuzetih po domaćoj cijeni možda ćete morati platiti dodatnu naknadu za podatkovnu uslugu u roamingu koja će biti jednaka najvišoj dopuštenoj veleprodajnoj cijeni podatkovne usluge u cijelom EU-u (2017. u iznosu od 7,70 € po GB podataka) Veleprodajna cijena podatkovne usluge u roamingu najviša je cijena koju vaš domaći operator mora platiti stranom operatoru kad se vi koristite podatkovnom uslugom u roamingu.

Ograničenja količine podataka – kartice s plaćanjem unaprijed (bonovi)

Ako imate karticu s plaćanjem unaprijed (što znači da ste korištenje svojim mobilnim telefonom platili unaprijed), možete se služiti roamingom kao kod kuće.  Međutim, ako plaćate jediničnu cijenu i ako je vaša jedinična cijena podataka manja od 7,70 € po GB, vaš mobilni operator može primjenjivati ograničenje količine podataka za roaming kao kod kuće.

Ako vaš mobilni operator primjenjuje ograničenje količine podataka za roaming kao kod kuće, količina podataka smije se ograničiti najmanje na količinu koja se dobije kad se preostali iznos na vašem bonu podijeli sa 7,70 € čim se počnete koristiti podatkovnom uslugom u roamingu. Dobit ćete onu količinu podataka u roamingu koju ste platili unaprijed. Naravno, uvijek možete nadoplatiti svoj račun bonom kad ste u roamingu.

Primjer

Jana živi u Slovačkoj i ima karticu s opcijom plaćanja unaprijed s nadoplaćenim iznosom od 20 € (uključujući PDV) na računu za svoj mobilni telefon. Tom su opcijom obuhvaćeni pozivi, tekstualne poruke i podatkovne usluge. Kad je otišla na odmor u Španjolsku, preostalo joj je 12 € (bez PDV-a) na računu. To znači da će Jana na svojem odmoru u Španjolskoj na raspolaganju imati količinu podataka jednaku vrijednosti preostalog iznosa na svojem računu. Imat će najmanje 1,5 GB podataka u roamingu (12 €/7,70 € = 1,5).

Ograničenja količine podataka – nacionalni paketi bez ograničenja količine podataka

Ako imate ugovor prema kojem plaćate nepromjenjivu mjesečnu naknadu, a koji uključuje paket usluga s neograničenom količinom podataka, vaš mobilni operator mora vam staviti na raspolaganje veliku količinu podataka za korištenje u roamingu. Točna količina ovisit će o cijeni koju plaćate za svoj paket mobilnih usluga. Količina podataka u roamingu mora biti najmanje dvostruko veća od količine podataka koja se dobije dijeljenjem cijene vašeg paketa mobilnih usluga (bez PDV-a) s najvišom dopuštenom veleprodajnom cijenom (7,7 € 2017.).

Primjerice: plaćate 40 € (bez PDV-a) za svoj paket mobilnih usluga s neograničenim pozivima, porukama i podacima. Kad ste „u roamingu kao kod kuće", imat ćete na raspolaganju neograničene pozive i SMS poruke te najmanje 10,3 GB podataka (2x(40 €/ 7,7 €) = 10,3).

Vaš operator mora vas obavijestiti o količini podataka uključenoj u opciju „u roamingu kao kod kuće". Ako premašite tu količinu podataka dok ste u roamingu, dodatna naknada bit će jednaka ograničenoj veleprodajnoj cijeni = u 2017. 7,70 € / GB podataka i PDV, u 2018. 6 € / GB i PDV. Ograničena veleprodajna cijena bit će dodatno snižena nakon 2018.

Ograničenja količine podataka – nacionalni paketi s ograničenom količinom podataka

Ako imate ograničene ili vrlo jeftine mobilne podatke (manje od 3,85 € / GB u 2017.), vaš operator može primjenjivati ograničenje „poštene uporabe" kad ste u roamingu. Ograničenje se izračunava na temelju maloprodajne cijene vašeg domaćeg paketa mobilnih usluga, kao i u prethodno navedenom slučaju neograničenih podataka. Vaš operator mora vas unaprijed obavijestiti o tom ograničenju te vas mora upozoriti kad ga dosegnete. Vi se i dalje možete koristiti podatkovnom uslugom u roamingu, ali budite svjesni da će vam vaš operator naplatiti dodatnu naknadu. Dodatna naknada bit će jednaka ograničenoj veleprodajnoj cijeni = u 2017. 7,70 € / GB podataka i PDV, u 2018. 6 € / GB i PDV. Ograničena veleprodajna cijena bit će dodatno snižena nakon 2018.

Drugi ugovori

Operatori mogu ponuditi i ugovore bez usluga u roamingu ili posebno osmišljene alternativne ugovore o roamingu s tarifama koje su izvan područja primjene pravila o roamingu kao kod kuće (na primjer ako ste u roamingu izvan EU-a), ali korisnik mora posebno odabrati takve opcije. Budući da vam mobilni operatori uvijek mogu ponuditi niže tarife, trebali biste razmotriti više opcija kako biste našli najbolju vrijednost i ponudu za vaše osobne potrebe.

Politika poštene uporabe – praćenje

U okviru svoje politike poštene uporabe vaš operator može pratiti i provjeravati vaše korištenje uslugama u roamingu tijekom razdoblja od četiri mjeseca. Ako ste tijekom tog razdoblja više vremena proveli u inozemstvu nego kod kuće te ste se uslugama više koristili u roamingu nego u domaćoj mreži, vaš vam se operator može obratiti i tražiti da mu objasnite tu situaciju. Za to ćete dobiti rok od 14 dana. Ako i dalje budete provodili više vremena u inozemstvu nego kod kuće i ako se uslugama i dalje budete više koristili u inozemstvu, vaš operator može vam početi naplaćivati dodatnu naknadu za vašu potrošnju u roamingu. Te su naknade (bez PDV-a) ograničene na sljedeći način:

  • 3,2 centa po minuti uspostavljenog poziva
  • 1 cent po tekstualnoj poruci
  • 7,70 € po GB podataka (najviša cijena u 2017.)

Najviša dopuštena cijena podataka sve će se više snižavati 1. siječnja svake godine nakon 2018. na sljedeći način: 6 €, 4,50 €, 3,50 €, 3 € te na 2,50 € 2022. Najviša dopuštena cijena nakon 2019. mogla bi se preispitati nakon preispitivanja veleprodajnih tržišta roaminga 2019.

Politika poštene uporabe – prekogranični radnici

Ako radite u jednoj zemlji EU-a, a živite u drugoj, možete odabrati mobilnog operatora u jednoj od njih i biti u roamingu kao kod kuće sa SIM karticom zemlje u kojoj živite ili zemlje u kojoj radite. Primjenjuje se politika poštene uporabe roaminga kao kod kuće: dok se god budete prijavljivali na mrežu svojeg domaćeg operatora barem jedanput dnevno, to će se računati kao dan prisutnosti (čak i ako ste u istom danu išli u inozemstvo).

Zvanje od kuće / roaming izvan EU-a

Pozivi od kuće prema drugoj zemlji EU-a ili zemlji izvan EU-a ne smatraju se roamingom te se na njih ne primjenjuju pravila roaminga kao kod kuće. Budite svjesni da cijene tih poziva nisu regulirane i da bi oni mogli biti skupi.

Troškovi roaminga (posebice podataka u roamingu) izvan EU-a mogli bi biti visoki te biste trebali provjeriti cijene koje vaš pružatelj usluga naplaćuje za roaming izvan EU-a kako biste izbjegli velike račune za roaming.

Roaming kad putujete brodom ili zrakoplovom

Kad putujete brodom ili zrakoplovom u EU-u možete se služiti roamingom kao kod kuće dok ste god spojeni na zemaljske mobilne mreže (s infrastrukturom na zemlji). Ako se usluge pružaju preko satelitskih sustava, roaming kao kod kuće više se ne primjenjuje i naplaćivat će vam se neregulirane usluge roaminga (bez ograničenja cijene).

Zaštita osobnih podataka

Vaš operator mora poštovati mjerodavna pravila zaštite osobnih podataka i vaše podatke (koje već ima za potrebe obračunavanja usluga) smije upotrebljavati samo za provjeru vaše potrošnje u roamingu te za usporedbu te potrošnje s potrošnjom kod kuće.

Ako se pojave poteškoće – vaša potrošačka prava

Ako smatrate da vaš pružatelj usluga nije poštovao vaša prava na roaming kao kod kuće te su vam usluge u roamingu naplaćene na putovanja unutar EU-a, obratite se svojem operatoru i upotrijebite uspostavljeni žalbeni postupak kako biste osporili te dodatne troškove.

Ako niste zadovoljni odgovorom na žalbu, možete se obratiti mjerodavnim nacionalnim regulatornim tijelimaEnglish u svojoj zemlji, obično svojem nacionalnom regulatoru mobilnih usluga koji će riješiti vaš slučaj.

Izvor: europa.eu

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Najnovije od CEPS