Odštampajte ovu stranicu

Frikomu potvrđena kazna za zloupotrebu dominatnog položaja

06. mart 2014. 07:07:13 Pročitano 3110 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Industriji smrznute hrane Frikom iz Beograda potvrđena je kazna za plaćanje 301.950.520,00 dinara (oko tri miliona evra) zbog zloupotrebe dominantnog položaja na trzištu. Naime, Vrhovni kasacioni sud je odbio zahtev Frikoma za preispitivanje sudske presude Upravnog suda, kojom je potvrđeno rešenje Komisije za zaštitu konkurencije o zloupotrebi dominantnog položaje te kompanije i izricanje mere plaćanja novčane kazne.

Komisija je u novembu 2012. godine Frikomu izrekla meru plaćanja novčanog iznosa od 301.950.520,00 zbog zloupotrebe dominantnog položaja.

Kazna je izrečena, jer je Frikom u tipskim ugovorima koje je zaključivao sa kupcima - maloprodavcima u periodu od 2008. do 2010. godine unosio kao bitan element odredbe kojima je nametao obavezu da u potpunosti i dosledno primenjuje maloprodajne cene utvrđene cenovnicima Frikoma, kao i obavezu ekskluzivne kupovine relevantnog proizvoda od Frikoma uz direktnu ili indirektu zabranu prodaje konkurentskih proizvoda.

Presudom Upravnog suda od 12. marta 2013. godine odbijena je tužba Frikoma i potvrđeno je rešenje Komisije o izricanju mere plaćanja novčanog iznosa od 301,95 miliona dinara.

Izvor: Blic.rs

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Najnovije od CEPS