Odštampajte ovu stranicu

Seminar o zaštiti potrošača

25. novembar 2013. 09:43:16 Pročitano 3279 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U prostorijama  Regionalne privredne komore, danas je održan seminar na temu Nacrt Zakona o zaštiti potrošača-obaveze trgovaca i primeri dobre prakse. Seminar je organizovan u okviru projekta Jačanje zaštite potrošača u Srbiji koji realizuje Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim komorama.

 

Vlada Srbije nastoji da u svoje zakonske odredbe uvrsti i 15 direktiva EU koje se tiču zaštite potrošača. Od 2010. kada je Zakon o zaštiti potrošača donet uvedene su nove institucije a njima su dodeljene i nove kompetencije. Međutim, dosadašnja praksa je pokazala da su u ovoj oblasti neophodne promene. Kako su u međuvremenu i u EU usvojene nove direktive tako se i naše   zakonodavstvo prilagođava evropskim standardima.

 

Gražina Rohicka, ekspert pri Evr. komisiji u oblasti zašt. prava potroš.

„ Glavna institucija zadužena za zaštitu potrošača treba da ima veća ovlašćenja a isto tako treba ojačati ovlašćenja potrošača. Ključna stvar je zaštita kolektivnih prava potrošača pošto ako se samo jednom potrošaču ponude ne fer uslovi on ne može sam mnogo da učini. Međutim, kada se radi o konkretnoj zaštiti potrošača, kada potrošači nastupaju kolektivno tek onda je moguće nešto učiniti na njihovoj zaštiti.“

Preliminarna rešenja u nacrtu novog zakona će doneti neku vrstu poboljšanja u rešavanju potrošačkih sporova jer je postojeći zakon teško primenjiv u praksi iako donete norme nisu loše. 

Ana Begenišić, pravni savetnik „Centar potrošača Srbije“

„Najnovije u Zakonu, pored institucionalnog okvira koji je proširen i gde su data određena ovlašćenja centrima potrošača, to je segment koji se odnosi na kolektivni interes odnosno na kolektivne tužbe. Međutim, kako će to konkretno da bude rešeno u novom zakonu ostaje da vidimo jer je pitanje kolektivnog interesa nešto što je zanimalo i Vrhovni kasacioni sud pa je 2012. taj deo koji se odnosi na kolektivne tužbe odstranjen iz našeg procesnog prava.“

Ovaj projekat podrazumeva i edukaciju trgovaca jer u lancu nisu samo potrošači. Prvo je potrebno da  trgovac ispuni zakonski rok od 15 dana i odgovori potrošaču da li je usvojena ili odbijena njegova reklamacija a tek kasnije se treba baviti rešavanjem potrošačkih sporova. Ovo je apostrofirano i kao jedan od ciljeva današnjeg sastanka.

Ivan Vojnić Tunić, gen. sek. RPK

„Da se i sami trgovci na koje se najviše odnosi ovaj deo današnjeg predstavljanja na određeni način edukuju, da kažu svoje primedbe odnosno da poprave neke stvari koje su zacrtane u evropskoj direktivi. Naš cilj je da napravimo što bolji zakon i da ima što manje konflikata između potrošača i trgovaca.“

Izvor: rtvcity.com

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Najnovije od CEPS