Odštampajte ovu stranicu

Sastanak u Ministrastvu povodom elektronskih komunikacija i elektronske trgovine

08. avgust 2013. 07:12:16 Pročitano 2649 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dana 07.08.2013. godine održan je sastanak u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na kojem su prisustvovali predstavnici CEPS-a a koji je za predmet imao raspravu o stvaranju uslova za dalje jačanje tržišta elektronskih komunikacija i efikasnije funkcionisanje konkurencije na tržištu uz unapređivanje podsticaja za investiranje.

Naime, kako bi se uticalo na poboljšanje uslova elektronske trgovine i komunikacija a samim tim i zaštitio položaj potrošača, sastanku su prisustvovali pored predstavnika resornog Ministarstva i Republička agencije za poštanske usluge (RAPUS),Sektor tržišne inspekcije, predstavnici JP PTT Saobraćaja ,,Srbija''  i CEPS-a. Kako je ovo samo jedan u nizu sastanaka na datu temu došlo se do zaključka da će se najznačajnije promene uvrstiti u predviđene izmene Zakona o elektronskim komunikacijama, a u toku su i izmene Zakona o poštanskim uslugama. Praksa većine zemalja Evropske unije i regiona je da postoji jedno nacionalno regulatorno telo iz oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Biće organizovane javne konsultacije u koje će biti ukljueni i predstavnici privrede, pre svega operatori elektronskih komunikacionih mreža u proces konsultacija povodom izmena zakona. Cilj je unaprediti elektronsko poslovanje obzirom na niz promena na koje tržište nailazi a u skladu sa modernim tenedencijama i evropskom regulativom.

CEPS

Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije, kao i želja da se kroz zaštitu prava potrošača od pasivnog konzumera stvori aktivni potrošač svestan svojih prava.

Adresa sajta www.ceps.rs

Najnovije od CEPS