Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial

Dešavanja (76)

Održan edukativni seminar za novoosnovane organizacije za zaštitu potrošača u Banji Vrujci

Prethodne nedelje u Banji Vrujci održan je edukativni seminar za novoosnovane organizacije za zaštitu potrošača i organizacije koje su u postupku osnivanja.

Osnovane organizacije za zaštitu potrošača u Prijepolje i Aleksandrovcu

Tokom prethodnih meseci u okviru projekta „Unapređenje ambijenta za zaštitu potrošača na jugu Srbije“ Centar potrošača Srbije bio je angažovan na identifikovanju zainteresovanih grupa i uspostavljanju ambijenta za osnivanje novih organizacija za zaštitu potrošača.

Direktiva o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Povodom 7. Еvropskog Dana prava pacijenata, Evropski socio-ekonomski komitet i Mreža za aktivno građanstvo organizovali su konferenciju u Briselu 16. maja 2013.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Evropske komisije, Evropskog parlamenta, i drugih institucija koje kreiraju politike, medicinskih stručnjaka i organizacija prava pacijenata koje dolaze iz preko 20 evropskih zemalja, 

Budući da je 2013. proglašena evropskom godinom građana, konferencija je koncipirana tako da pokrije dve prioritetne teme: Direktiva o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti I uključivanje pacijenata i učešće građana u evropskim zdravstvenim sistemima.

Glavni ishod događaja je Manifest za sprovođenje prava evropskih pacijenata na informisani izbor. 

Zahvaljući članstvu u Mreži aktivnog građanstva, CEPS je ove godine po prvi put imao predstavnika na ovom važnom skupu.

Održane radionice za pripremu osnivanja organizacija za zaštitu potrošača

U okviru projekta „Unapređenje ambijenta za zaštitu potrošača na jugu Srbije“, koji finansira Fond za otvoreno društvo, tokom prethodne nedelje održane su radionice za članove osnivačkog tima organizacija za zaštitu potrošača u Knjaževcu, Aleksincu i Aleksandrovcu u okviru podrške osnivanju novih organizacija.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

27. marta u Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Tom prilikom prisustvovalo je više predstavnika firmi za posredovanje u prometu nekretnina kao i predstavni civilnog sektora za zaštitu potrošača.

Strana 3 od 3

Registracija

E - Mail vesti

 CEPS ANKETA

Kupili ste proizvod putem interneta. Da li možete odustati od ugovora - vratiti robu bez objašnjenja u roku od 14 dana?

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeDešavanjaPrava potrošača izazov ili šansa za brend i kompaniju Na vrh strane